Tänkvärda citat

Standard

Nej, socialdemokratin, dess urpsrungliga principer, lever i Alliansen idag. Som moderat är det bara att erkänna – Branting, Erlander och Hansson vann. Det är deras arv vi för vidare.

Ännu en som räddat min dag – Patrik Mörée

Tänkvärda citat

Standard

”Man stänger inte E4:an

för att folk kör för fort”


… sagt angående nolltolerans mot graffiti för att stävja klottret, men kan sägas om många av alliansens beslut om förbud mot en företeelse för att stävja en annan.