Olika bedömningsgrunder

Inom högskolan diskuterar vi just nu olika bedömningsgrunder mer intensivt än tidigare (för det är en ständigt pågående diskussion) och det är en intressant diskussion då det visar upp en stor variation.

Hur olika kan man då göra en bedömning… Det är inte så att det finns lika många sätt som bedömare. Det finns vissa gemensamheter. Vi kanske har olika fokus, men i slutändan brukar vi ändå komma fram till samma resultat. Skiljelinjen kan dock ligga vid betygsgränserna och det verkar ha en relation till ens fokus. Vad det är man skall underkänna respektive godkänna.

Jag vill ge några exempel….

 • arbetet skall innehålla ett på förhand givet kunskapsstoff och bedömaren prickar av. Här har man en förväntan om att speciellt stoff skall ingå.
 • arbetet bedöms efter vad man i lärarlaget kommit överens om och bestämt skall gälla
 • arbetet bedöms om det är utfört efter givna instruktioner
 • arbetet bedöms efter hur väl argument, resonemang, slutsatser, tolkningar, är underbyggda
 • arbetet bedöms efter de brister det uppvisar oavsett om arbetet i sin helhet håller.
 • arbetet bedöms utifrån sina egna förutsättningar, dvs. det bedöms i sin helhet och om någonting tas upp skall det finnas motiveringar, samt argument och tolkningar som är rimliga i relation till frågeställning mm. samt följas upp. I en sådan bedömning räknas inte den kunskap som saknas, utan den som hör ihop med ansatsen. Här är det även viktigt att ingen del hänger i luften.
 • arbetet bedöms utifrån röd tråd, språklighet, formalia och struktur
 • arbetet bedöms utifrån graden av självständighet och om det finns en synliggjord lärandeprocess. Även här utgår man inte från ett på förhand givet kunskapsstoff eller efter en förväntan.
 • arbetet bedöms efter graden av kreativitet och genialitet
 • arbetet bedöms efter en matris, dvs. efter givna bedömningskriterier
 • arbetet bedöms efter ämnets art, t.ex. teoriprov för körkort eller tolkning av en debattartikel
 • Till viss del utgår man från alla dessa, men fokuset kan ligga på ett eller två av dem och som avgör om ett arbete blir godkänt eller inte.

  Fyll gärna på listan!

  Vilken bedömningsgrund vill ni fokusera på och varför?

  1 tanke på “Olika bedömningsgrunder

  1. Pingback: Vilken lärarutbildning talar man om « ©lektorio

  Kommentarer är stängda.