Hur man blir en (bra) lärarutbildare?

För mycket inom skolans värld är normativt enligt min mening. När man talar om lärare, gör man det ofta med ordet bra, dålig eller (o)pedagogisk före. För mig är alla dessa värderande ord ointressanta. Om någon anser jag är bra eller dålig, pedagogisk eller opedagogisk, säger det mer om personens syn på lärare än att de definierar mig efter det uppdrag jag har som lärarutbildare.

Kanske lärare mer än personer i något annat yrke beskrivs efter egenskaper än efter det uppdrag läraren har. Varför det är så kan bero på att de flesta av oss har erfarenhet av lärare från det vi var sju år gamla. Vi var små, sårbara, kände behov av trygghet och läraren blev ställföreträdande förälder i många fall. Läraren beskrevs som snäll eller elak.

dscn2383_2.jpg

Det intressanta är att vi ofta tar med oss denna bild även som vuxna. Vi kategoriserar lärare och även olika lärarkategorier. Det vi bidrar till är en norm, en modell som inte längre existerar inom lärarutbildningens mål att forma, men som vi anser bör råda. Lärare utbildas på ett helt annat sätt (se min artikel Vad krävs av lärare?) Det problematiska är när politiker och företrädare för lärarna också börjar tala om bra och dåliga lärare. Något som visar att de utgår mer från sina egna erfarenheter och den generella bilden av lärare, än den profession det skall handla om.

Jag utbildar lärare inom det allmänna utbildningsområdet (AUO2), inte till att bli bra lärare, utan till att bl.a. känna till Vad det innebär att vara lärare? Och innebörden av att vara lärare är inte initialt att bli en bra lärare eller att fokusera på att få bort det dåliga hos en lärare andra kan tycka finns. Konsekvensen om man har detta synsätt, detta fokus är att läraren frestas tänka mer på sig själv än på sina elever. Vad det innebär att vara lärare är inte att sträva efter att bli den goda läraren, utan på att stimulera lärandet hos eleverna. Lärares uppdrag är inte att vara snälla, humana eller stränga föräldrar till eller att vara kamrater med eleverna. De flesta har föräldrar och det är dom som har den rollen. Lärare har en helt annan roll.

Många skriver om skolan, om elever mm. och vad som behöver göras. Jag kommer framöver skriva om Hur man blir en lärarutbildare … och man är jag på den här bloggen. Men jag kommer inte skriva om min vardag, om min undervisning, utan mer om hur jag förbereder mig, tolkar uppdraget och läroplanen som de blivande lärarna skall följa och vad jag tar upp som är viktigt för en lärare att kunna om olika teoretiker mm. som inte alls har med ämnena i skolan att göra utan om ämnet pedagogik.

Vi får se hur det kommer gå….