Ramfaktorers betydelse

När jag gick på min doktorandutbildning kom jag i kontakt med en teori som jag då ansåg vara urtråkig – Urban Dahllöfs ramfaktorteori som bl.a. Ulf P Lundgren har använt sig av. Men jag har ändrat åsikt. Genom en av mina kollegor som nu har gått i pension fick jag veta mer om denna teoris förtjänster i mitten av 1999.

[…] Ramfaktorer är ur det perspektiv som var utgångspunkten för Lundgrens avhandling 1972 ett antal faktorer utanför lärarens kontroll som begränsar undervisningssituationen. Perspektivet definieras med andra ord av lärarens horisont. De ramfaktorer som var Lundgrens utgångspunkt var för det första de i kursplanen eller på annat sätt fastlagda målen, för det andra de kursmoment som skall läras ut och i vilken ordning, och för det tredje den tid som skilda elevgrupper behöver för att bemästra ett visst kursmoment. Den sistnämnda ramfaktorn är i sin tur avhängig av elevernas förkunskapsnivå (observera att ramfaktorn tid således i detta särskilda sammanhang avser den tid som krävs för att låta olika elevgrupper nå ett bestämt inlärningsmål, inte att förväxlas med den tillgängliga undervisningstiden). De processvariabler som Lundgren använde för att karaktärisera undervisningssituationen hade att göra med vad som lärs in, hur och av vilka elever. […] (Broady ur Pedagogisk forskning)

När man skisserar upp vilka ramfaktorer som styr det faktiska undervisningsinnehållet i ett klassrum, ser det för första ut som ett kopplingsschema och för det andra ser man den styrning som verkligen förekommer över innehållet. Man inser också vilken liten makt en lärare i själva verket har.

Här ett exempel på en förenklad skiss.

Ett annat sätt att tala om hur undervisningen blir, är olika arenor, som t.ex. formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Det man tar upp i läroplanen är inte alltid så enkelt att uppfylla i klassrummet på grund av all styrning som förekommer.

Genom att använda ramfaktorteorin kan man synliggöra vad som styr och på vilket sätt. Ett utmärkt verktyg för en lärare att använda sig av när hon/han planerar sin undervisning. Ramfaktorteorin gör mycket förenklat upp med input-output-tanken.

[…] Därmed punkterade Dahllöf tidigare undersökningar som enbart beaktat input (bl a variationer i elevernas förutsättningar, undervisningsmetod) och output (variationer i uppnådda kunskaper) och blundat för förhållanden som begränsar och styr undervisningssituationen. […] (Broady, 1999, s. 113)

Intresserad? Läs här

Den går även att ladda ner som broady.pdf

dscn3055

Vad som mer påverkar är trögheten i utbildningssystemet, men det tar jag upp en annan gång. Men en skiss presenterar jag här


1 tanke på “Ramfaktorers betydelse

  1. Pingback: Lärandets ramar « Babels torn

Kommentarer är stängda.