Den bästa ….

dscn3094.jpgIdag på SvD tar de upp om att anonyma tentor på högskolor och universitet blir allt vanligare Jag har varit med om att arbeta på många sätt. Den klart bästa är anonym bedömning – den klart sämsta är när kollegor bedömer varandras studenters tentor. Inte enbart därför att det hos studenterna skapar en ännu större känsla av att inte bli rättvist bedömd, utan också för att jag som lärare inte får kontinuitet i bedömningen. Det är mer tidskrävande än effektivt, då det inte fullt ut leder till den rättsäkerhet man efterlyser. Det blir fler personer inblandade, vilket fordrar kontinuitet i lärarlaget. Fördelen med denna bedömning är att man lär sig mer om hur man kan bedöma ett arbete – på gott och ont. Men detta arbete och samarbete om bedömning förekommer i andra sammanhang i vilka vi utbyter erfarenheter.

Genom anonym bedömning vet man inte vem som skrivit texten – jag lär aldrig känna studenterna så väl eftersom jag bara har dem någon eller några månader, att jag bara genom att ta del av deras text kan veta vem det är som skrivit den. I några fall har jag blivit förvånad, men bedömningen hade dock inte blivit annorlunda. Eftersom det var så uppenbart i de fall att ett godkännande inte skulle vara möjligt.

Det kändes bra att få bekräftelse på hur lite jag låter vetskapen om vem som har skrivit texten avgöra. Även om jag inte är förvånad, eftersom jag alltid strävat efter att bedöma arbetet i sig själv. Det är ju inte studenterna vi skall bedöma. Det är arbetet som får underkänt eller godkänt, inte studenten. Administrativt är däremot systemet krångligt och tiden blir knapp i slutet då man skall sätta momentbetyget och rapportera in det. Eftersom andra betygsunderlag finns och som inte kan vara anonyma.

Däremot är min erfarenhet som inte är stor gällande denna typ av bedömning att osäkerheten hos studenterna försvinner och att de upplever att deras arbeten är mer rättvist bedömda. Jag är övertygad om att de också blir det, för en bedömare kan aldrig vara riktigt säker på om några procent av bedömningen utgår från uppfattning om och framför allt av en students bakgrund mm.

Och för en del är det här också viktigt:

–Det är mer rättssäkert för studenterna och som lärare behöver jag inte bli misstänkt för att behandla någon orättvist, säger Harriet Axelsson, prorektor på Malmö högskola, som har beslutat att införa anonyma tentor. [min kursiv]