Kollektiv bestraffning

… är ett otyg och ur pedagogiskt perspektiv totalt förkastligt. Det finns nu en önskan om att ett förbud om denna typ av bestraffning skrivs in i skollagen eftersom den strider mot rättsordningen och vårt rättsmedvetande (Nyheterna i TV4 080330 + SvD och DNdebatt.

Jag undrar om inte många en del i ungdomsskolan blandar ihop kollektiv bestraffning med den pedagogiska metoden att använda gruppen i syfte att nå konsensus kring normer och värderingar. Eller handlar det om en vedertagen pedagogisk metod man aldrig har reflekterat över vilka konsekvenser den ger. Eftersom nästan 50% av eleverna säger sig ha blivit utsatta för denna typ kan man dra slutsatsen att den används alltför ofta. När man använder gruppen i pedagogiskt syfte är det som sagt i syfte att få igenom gemensamma normer och värderingar. Istället för att ställa en enskild individ till svars inför andra, talar man rent allmänt om fördelen om något gäller och nackdelen om det inte gäller.

Jag vill ta upp ett sjutton år gammalt exempel som jag aldrig glömmer. Viktigt att betona är att jag var den enda inblandade som hade pedagogisk utbildning. Först satt jag tyst och sen försökte jag att bryta men det gick inte. Jag berättade senare vad jag tyckte om denna typ av metod, men jag nådde inte fram.

Två grabbar blev under min andra dag på ett sommarfritids när jag gått klart min utbildning (barn från flera fritidshem samlades på ett med personal från flera fritidshem), tvingade att säga förlåt inför en hel grupp, vilket innebar att vi fick sitta i nästan en och en halvtimme och vänta på att de skulle göra det. Detta fick mig att känna ännu mer avsky över denna typ ”pedagogik” än tidigare, eftersom jag nu i praktiken fick vara med om det.

Här lyckades man med två saker, att låta två grabbar schavottera inför alla andra, samt en kollektiv bestraffning. – Ingen går härifrån förrän ni har sagt förlåt! var budskapet. Ja, grabbarna kämpade emot länge, men till slut kom ett förlåt … och då sa mannen som ledde det hela. Menar du verkligen allvar nu då? För det är verkligen viktigt att du menar det. Naturligtvis menade han inte allvar. De var totalt slutkörda båda två och orkade inte hålla emot längre. Men han var tvungen att säga det ändå.

Att använda sig av gruppen i pedagogiskt syfte handlar inte om att hålla kvar en hel grupp för att få två grabbar att be om ursäkt. Detta ger negativa efterverkningar för alla inblandade. De barn som inte kan leva upp till regler mm. blir till slut mobbade av gruppen, då den inte vill bli bestraffad över något den inte gjort eller ens känner till har hänt.

Det som var mest skrämmande var att ingen av de övriga barnen reagerade öppet över det som hände. Kroppsspråket gav mig en viss information om hur de upplevde det hela.

BO säger de följande:

Det finns många exempel på kollektiv bestraffning. Men detta är alltså förbjudet i Sverige eftersom oskyldiga straffas! Därför är det märkligt att det skall behövas skrivas in ett förbud i skollagen.

Några exempel på BO

 • En anmälan gällde en klass i årskurs fem som skulle åka buss för att gå på bio. Några barn busade och tryckte på stoppknappen flera gånger. Biobesöket ställdes in och alla barn fick kliva av bussen och gå två kilometer tillbaka till skolan.
 • På en annan skola hade några elever haft vattenkrig och då stängdes vattnet av på toaletterna.
 • I ett fall stängde en lärare datasalen för alla elever eftersom någon elev saboterat musen till en dator.
 • 5 tankar på “Kollektiv bestraffning

  1. Mia

   När jag gick i grundskolan fick vi en hel del kollektivbestraffningar. Allt från kvarsittning till olika förbud för alla.

   Minns när någon påpekade för läraren att det är olagligt. De garvade bara.

  2. "Eleven som är kränkt"

   När jag säger till en lärare som utövar kollektiv bestraffning, säger de bara saker som:
   – Men du, nu får du ta och sluta. De säger det på ett så nedlåtande sätt att man skulle kunna tro att man inte hade någon rät att vara där.
   Det står även i skollagen att man inte får utöva kränkande särbehandling. Räknas detta fall som det? Jag blev i alla fall kränkt. Den läraren får väll inte göra så?

  3. Monika Ringborg

   Hej ”Eleven som är kränkt”

   Jag kan inte svara hur det är i ditt fall. Måste veta mer om det, för att kunna säga något om det.

   Men kollektiv besträffaning är när alla i en klass eller i en grupp, blir straffade för att en eller två har gjort något som det inte får göra. Om t.ex. alla i din klass inte fick gå ut på rasten för att du sagt till läraren att denna utövar kollektiv bestraffning, så har kollektivet fått ett straff och och inte enbart du.

   Hälsar
   Monika

  Kommentarer är stängda.