Jag är ingen uppslagsbok

Jag ramlade in på utbildningsprogrammet I love språk där Anne-Marie Körling talade om Vygotskij och visade hur hon själv undervisar. Överhuvudtaget så gillar jag hennes sätt att lägga upp undervisningen. Men det som jag själv mest identifierade mig med och kan relatera till mitt eget sätt att undervisa, var meningen – Jag är ingen uppslagsbok!

En annan sak som Körling tog upp var att man måste lita på att eleverna lär sig. Det här känner jag också igen. Och då kom jag till insikt om att Jag litar på att studenterna lär sig.

Jag har alltid litat på att studenterna kan. Jag ser inte mig själv som en lärare som skall tala om hur någonting är eller skall tolkas. Ser mig inte som en lärare som skall fixa bristerna. Utan mer som en lärare som skall stimulera studenterna att få fram det dom redan kan och utifrån detta arbeta vidare på att nå nya insikter. Och det gör man inte genom att tala om hur någonting skall vara, tolkas eller förklaras. Utan genom att diskutera det dom redan kan och möta andras kunskaper, tolkningar och förklaringar.

Hur skall de kunna undgå att lära sig, då de får diskutera ämnena tillsammans i studentarbetslaget och sen ta upp det till diskussion i hela gruppen tillsammans med mig. Men liksom Körling säger kan jag aldrig ta reda på hur mycket de har lärt sig. Däremot kan jag många gånger se att de har gjort det.

Det är intressant att se att deras lärande inte alltid är det lärande jag förväntat mig. Jag blir ofta glatt överraskad när så sker. Kanske jag kan se att de lärt sig något därför att jag är öppen för att man kan se något på andra sätt. Jag tar inte illa upp om någon ser annorlunda på något. Snarare vill jag att de går vidare, fördjupar det och underbygger det. Och därefter kan säga – så här kan man också se på saken.

Mångfalden och diskussionen kring olika sätt att se på saker skulle upphöra, om bara min tolkning skulle gälla som om jag vore en uppslagsbok. Jag gillar när mina studenter inte skriver ner vad jag säger eller skriver på tavlan, utan lyssnar och får nya tankar kring det. Om mina tolkningar kan få dem att gå vidare i sitt tänkandet. Vilket många också gör.

Det är av just ovanstående skäl som jag ogillar kanontänkande eller att alla skall få ett allmänt bildningsgods och inget mer än så. Det är viktigt att känna till vad som står i böcker och vad som är intersubjektivt giltigt, men det är också viktigt att gå vidare … Att bara upprepa vad någon annan har sagt är inget annat än en upprepning.

2 tankar på “Jag är ingen uppslagsbok

  1. anne-marie Körling

    Spännande. Så roligt att du såg programmet. Och jag följer dina tankegångar också. Jag vill inte vara mål för undervisning, polis för ordning eller uppslagsverk för kunskapen. Den läraren är jag inte. Anne-Marie som tackar, bugar och nickar bejakande åt dina ord.

  2. Monika Ringborg

    Det var verkligen roligt att se dig ”live”.
    Tyvärr missade jag din föreläsning du höll för ett tag sen i Rålambshov. Jag upptäckte för sent att du skulle hålla den.

Kommentarer är stängda.