Vilken lärarutbildning talar man om

Jag har oerhört svårt att känna igen mig i det här som står på ledarsidan i SvD

Vi har blivit varse att lärarstudenter kan gå igenom sin utbildning utan att få lära sig göra prov eller sätta betyg eller skaffa sig gedigna ämneskunskaper. Varför ska de anses vara mer behöriga än erfarna, ämneskunniga lärare utan lärarexamen?

Det här skrivs som om detta är någon generellt förekommande. Det händer – javisst. Det skrivs även som om detta med att lära sig göra prov och sätta betyg är något man kan lära ut enligt en mall. Det är i allafall så jag tolkar det.

Inom AUO-området som är obligatoriskt finns en kurs om Bedömning. Den kommer sent i utbildningen. Men det räcker naturligtvis inte bara med en enda kurs. Men viktigt är även att känna till vad för typ av examination man skall använda sig av. I vissa ämnen är t.ex. inte traditionella prov lämpliga alls. På ledarsidan står det om att studenterna inte får lära sig att konstruera prov (vilket ger association till ett prov i form av test). Det finns många andra sätt att examinera på. Och för att kunna avgöra vilket sätt behöver man ha ämneskunskaper. Javisst! Men vilka

Se vidare mitt inlägg om Bedömning och hur vi jobbar med det. Det är ett ständigt pågående arbete: Läs Mer

Vilka ämneskunskaper är det man talar om, vilka refererar man till. Inom AUO-området får studenterna lära sig en hel del om ämnet pedagogik som är viktigt att känna till för att kunna lägga upp undervisning och en examination som harmonierar med undervisning för att därefter kunna göra bedömningar och sätta betyg. I kombination med de ämneskunskaper de får i andra ämnen ger det en god grund. Inom detta område ingår även att tolka läroplanen och se på vilket sätt den kan tillämpas och mycket mer om annat. Om lärandeteorier och vilka som förekommer i en undervisningssituation. Uppgifter finns i anslutning till detta som examineras.

Konstruktion av en examination handlar inte längre enbart om att man skall sätta betyg för att kontrollera. Examinationen handlar även om att ett lärande skall ske hos eleven när den genomförs. Då är det viktigt när man konstruerar en examination att ha pedagogisk kunskap, inte endast faktakunskaper i ämnet matematik eller historia, för att se vilket lärande som sker. Och vad det är man bedömer.

Examination är något man skall komma överens om gemensamt med andra lärare i det lärarlag man ingår i.. Därför ter sig kravet på att lärarstudenterna skall lära sig att konstruera prov på universitetet enligt en mall, inte högskolemässigt alls.

Det är ett mycket mer kvalificerat yrke att vara lärare än att det är möjligt att bli klar genom att gå en utbildning. Det är inte möjligt att bli lärare enligt en mall. Det behövs mentorer på skolorna under minst det första året efter utbildningen. Det behövs övning, praktik och framför allt många år av undervisning på egen hand för att få den erfarenhet som behövs för att klara av en verklighet som är allt annat än enkel och dessutom mycket ansvarsfull.

Att vara lärare idag är inte som det var för t.ex. 50 år sen. Om det någonsin har varit så enkelt som vissa vill få fram – att det räcker med ämneskunskaper i t.ex. historia. Men det var kanske lättare för 50 år sen, då vi levde i en monokultur, och då pedagogiken gick ut på att eleverna skulle lära sig fakta som t.ex. att kunna peka ut var London finns på kartan.

Om en student skulle resonera och skriva en examination på samma sätt som politiker och massmedia skriver och uttalar sig om läraryrket och om annat som har med utbildning att göra, så får de Icke Godkänt (IG). För det som krävs är bl.a. starka inslag av vetenskaplighet: nyansering, icke-värderande, problematisering och opartiskhet.

3 tankar på “Vilken lärarutbildning talar man om

  1. Pingback: Stoppad utförsäljning « Christermagister

  2. Matilda

    Håller absolut med dig och har bara ett litet tillägg…:

    Har man läst Lpo94 till exempel så kanske man kan ana hur svårt det faktiskt är att dels tolka målen (som är mer än diffusa) samtidigt som man ska lyckas konstruera examinationer av kunskap vars resultat ska matchas mked dessa ”mål”…. Läraryrket är oerhört komplext och en lärares viljor och ideer går sällan att genomföra på grund av de diffusa och svårtolkade ramarna samt den svidande tidsbristen.

Kommentarer är stängda.