I enlighet med läroplanen, inget annat…

Jag skrev en kommentar på Mats Gerdaus skolblogg idag. Och har gått och tänkt på det här från och till. Varför utgår debatten från vad som är bra och dåligt och speciellt om lärare. Och varför det är så svårt att få bort detta värderande inslag.

Min kommentar:

Nu utbildas inte lärare i enlighet med vad vissa anser vara ”duktiga” lärare, utan i enlighet med läroplanen som lärarna skall uppfylla.

Men det verkar som om alla har sin egen uppfattning om vad som är en ”duktig” lärare. Och anser att lärarna skall utbildas efter det måttet.

Det här är en konstig debatt.

Till och med lärare själva talar om sig själva och andra som bra eller dåliga! Och mer efter egenskaper än efter vad det innebär att vara lärare. Jag ser inte mina kollegor som bra eller dåliga lärarutbildare, utan rätt och slätt som lärarutbildare som har till uppgift att fullgöra ett uppdrag. Att utbilda studenter i enlighet med det läraruppdrag de skall fullgöra när de kommer ut och skall verka som lärare.

Jag tror inte att den här typen av debatt pågår gällande något annat yrke. Att jurister, civilingenjörer, läkare, journalister m.fl. skall utbildas efter ett mått på vad vi själva anser är bra.

Det är en ytterst subjektiv och verkligt värderande debatt om lärare. Javisst, om lärare, inte om läraryrket.

Jag har också en uppfattning om vad en bra lärare är, men i mitt yrke är det fullständigt ointressant att diskutera det. För om jag skulle gå efter mitt eget värderande, skulle det påverka min strävan att behandla alla mina studenter likvärdigt. Om jag skulle utgå från om de blir bra eller dåliga lärare efter mina mått mätt, hamnar jag helt fel. Och med mina mått mätt menar jag hur jag personligen anser att en lärare skall vara. Och jag menar att debatten har hamnat helt fel eftersom den fokuserar på värderande inslag. Ett som inte ens har definierats. Ännu mindre kommits överens om skall gälla. Man talar även om kompetens, som om alla är ense om vad det är.

En ”kompetent” lärare är väl en som arbetar för att fullgöra sitt läraruppdrag? Eller?

Nu utbildas inte lärare i enlighet med vad vissa anser vara ”duktiga” lärare, utan i enlighet med läroplanen som lärarna skall uppfylla.

Varför diskuterar vi inte istället vad läraruppdraget innebär eller skall innebära och på vilket sätt lärarna skall få möjlighet att fullgöra det?

Vad en anser vara bra lärare anser en annan vara dålig. Och VEMs åsikt skall gälla? Det går aldrig att komma överens om det. Men om läraruppdraget kan vi komma överens, över partigränserna. Det är viktigt. Men då måste vi sluta tala om vad som är bra och dåligt.

Καλήνύχτα

6 tankar på “I enlighet med läroplanen, inget annat…

 1. christermagister

  Ja, så måste det nog vara… Lärarutbildaren genomför en utbildning som följer vissa kriterier som samhället ställer upp.

  Men att resultatet blir olika vet vi ju alla. Vad läraren har lärt ut är inte detsamma som det eleverna har lärt in…

  Det ligger ju dessutom mycket av personliga egenskaper i bedömningarna om vad som är en bra lärare, och dessa positiva egenskaper är inte desamma över tid och kanske inte heller i alla sammanhang och på alla skolor…

  En svår fråga! Men visst pratar vi om bra och dåliga poliser, läkare och andra myndighetsutövare också? Både när det gäller personliga egenskaper och hur deras utbildning bör se ut?

 2. Monika Ringborg Inläggets författare

  De personliga egenskaperna som man tillskriver lärare och ser som ingå i det professionella utövandet är inte specifikt för läraryrket.

  Vi pratar inte om poliser, läkare och andra myndighetsutövare på samma sätt – vi fokuserar på deras uppgifter, sen på om de gör det bra eller dåligt. Jag har aldrig hört någon som talar om att en polis, jurist osv. skall vara bra. Och att det skall ingå i arbetsbeskrivningen.

  När det gäller lärare så fokuserar vi (debatten) på om de skall vara bra och knappt inte alls på deras uppgifter.

  Jag talar överhuvudtaget inte om poliser är bra eller dåliga. Även om jag har en uppfattning, av ovanstående skäl. Det är ett värderande från min sida och säger bara något om mig. Inte om vad de skall vara till för.

  Sen tar jag för givet att yrkesutövare är bra om de gör sitt jobb. Och om de inte gör jobbet, kan bero på många saker. Och behöver inte vara en personlig brist. Och det finns så mycket annat inom skolans område som inte lärare har någon kontroll över och som påverkar.

  Men, som sagt. Jag efterlyser en debatt om läraruppdraget.

  När Björklund talar om ”duktiga” lärare, så säger han indirekt att många inte är duktiga. Jag frågar mig då vad han lägger in i det värderande uttrycket ”duktiga”. Och varför är det bara ”duktiga” lärare enligt Björklunds mått mätt som skall ha möjlighet att avancera.

  Det kan finnas andra som anser att deras mått på duktighet skall leda till avancemang.

 3. christermagister

  Ja, de kontextuella faktorerna är viktiga…

  I vilka sammanhang/miljöer är en viss person en ”bra” lärare, och i vilka sammanhang/miljöer är samma person en ”dålig” lärare? Det är ju samma sak som vi alltid funderar på när det gäller eleverna. I vilka sammanhang/miljöer lär de sig bäst?

  Lösningen anser ju jag vara inkludering, att man anpassar skolan efter individen… På samma sätt måste man ju göra med lärarna. Om en lärare uppfattas som ”dålig”, vad kan vi göra för att förbättra förutsättningarna?

  Jag har precis gjort en undersökning och skrivit en C-uppsats om lärares attityd till inkludering av ”elever i behov av särskilt stöd”. Jag kom fram till att lärarna inte var speciellt positivt inställda. Majoriteten ville att eleverna skulle undervisas i mindre grupper av speciallärare. Slutsatsen jag drog var att den attityden beror på kontextuella faktorer. De har så dåliga förutsättningar att inkludera eleverna att de ser det som omöjligt, trots att alla egentligen anser att det vore bäst för eleverna.

  Även i det här fallet måste man arbeta inkluderande med lärarna. Vilka förutsättningar kan vi förbättra så att deras attityd förändras? Vi kan ju inte bara säga att de är ”dåliga” lärare för att de ser en målsättning som omöjlig att genomföra…

  Nu blir jag sen till jobbet! 🙂

 4. Monika Ringborg Inläggets författare

  Här har jag mest reagerat över debatten och att lärare anses vara bra eller dåliga. Men det är ett stort problem det här att man kategoriserar elever som bra och dåliga – att dom ÄR bra eller dåliga. Liksom lärarna ÄR bra eller dåliga. Det handlar inte om att de gör någonting som är bra eller dåligt, utan dom ÄR det.

  Och som debatten är nu så handlar det om att lärare ÄR bra eller dåliga.

  Nej, vi kan inte bara säga att de är ”dåliga” för att de ser en målsättning som omöjlig att genomföra. Lika lite som man kan säga att de är ”bra” för att de ser en som möjlig.

  Jag tror aldrig vi kommer ifrån det här normativa inslaget, men vi kan i allafall sluta fokusera på det.

  Senare tillägg: Personligen är jag mer intresserad av varför någon inte gör någonting, t.ex. varför man inte följer Lpo 94, än att tala om att läraren är dålig som inte gör det. Det kanske är dåligt, läraren kanske är dålig. Men det intresserar inte mig. Jag vill veta orsakerna, inte värdera enskilda lärare. Speciellt då jag känner till forskningen och förklaringarna kring den starka tradition som faktiskt tillåter lärare att hålla kvar vid det gamla. En tradition som även kan vara tvingande och reproducerande. Som jag ser det, blir det väldigt konstigt att tala om bra, dåliga eller duktiga lärare.

 5. christermagister

  Ja, som sagt, de kontextuella faktorerna (t ex tradition) är viktiga… Men jag tror att alla lärare kan bli bättre. Alla kan utvecklas. Jag hoppas på att utvecklingen går åt det inkluderande hållet, “Hmm, den här läraren lyckas inte riktigt bra just nu, vad kan det bero på? Kan vi ändra några förutsättningar? Finns det någon utbildning som kan hjälpa?”

  I dag ser jag det som ett svek att man klagar (ofta viskningar bakom ryggen) på enskilda lärares resultat eller attityd, men inte gör någonting för att förbättra situationen. Det är en av sakerna jag hoppas kommer att förändras till det bättre med hjälp av en lärarlegitimaton, för arbetsgivaren har ändå skyldigheter att ordna med sådant och jag tror att det ska mycket till innan en rektor får tillstånd att dra in en lärares legitimation. Rektor måste säkerligen först kunna visa vad som gjorts för att hjälpa den anställde.

 6. Monika Ringborg Inläggets författare

  Jag håller med dig i mycket christermagister, men jag skulle vilja lägga till någonting. När man upptäcker att man själv uppfattar en lärare inte vara så bra som är önskvärt, vill jag att man tittar på sig själv, på hur lärarlaget fungerar och hur allt i övrigt fungerar. Hur är det organiserat, med tider, utrymmen och möjigheter, ja allt omkring.

  Vi är så fokuserade på hur människor ÄR att vi glömmer bort allt annat. Vi ser problemen hos andra, istället för att se att vi själva kanske är en del av problemen, eller att vi alla är en del av något som skapar problem.

  Det värsta är väl att det kan gå omkring en hel del lärare som uppfattar sig själva som dåliga helt i onödan.

Kommentarer är stängda.