Ideology and Curriculum

Sitter just nu och läser en nyutgåva av Michael W. Apples bok som blivit en klassiker med titeln Ideology and Curriculum. Intressant läsning. Den handlar i stora drag om den kulturella och ekonomiska styrningen av skolan.

Via rektorn för SU har jag läst denna artikel om Akademiska Hus. Det handlar inte om företaget:

Inte själva företaget Akademiska Hus, utan detta statliga fastighetsbolags roll i lärosätenas ekonomiska praktik och i den utbildningspolitiska strukturen. Det är en struktur och praktik som innebär att universitet och högskolor årligen betalar miljarder till staten. Dessa hyror och andra lokalkostnader tas ur de anslag som egentligen är avsedda för utbildning och forskning, pengar som alltså först har betalats ut till lärosätena från utbildningsdepartementet.