Obehöriga [läkare] nekas fasta jobb

(se exempelvis här och här och SvD)

En alternativ verklighet

Endast behöriga [läkare] ska kunna få fasta jobb på [sjukhus], föreslår en statlig utredning.
Förslaget, som ska presenteras i en utredning inom kort, stöds av [sjukvårdsminister] Jan Björklund (fp).

– Jag tror ingen av oss vill bli [undervisad av en obehörig lärare] och jag tycker det är lika självklart att våra [patienter på sjukhus ska opereras av läkare] som har rätt utbildning. Det här blir ett krav på kommuner och [frisjukhus] att skärpa sig, säger Jan Björklund till Ekot i Sveriges Radio.

Antalet obehöriga [läkare] har ökat kraftigt och om man räknar in vikarier saknar nästan var femte [läkare] godkänd utbildning.

En sådan här regel kommer ju att innebära att kommuner och [frisjukhus], som ju redan i dag har många obehöriga [läkare], ger dem vidareutbildning så att de blir behöriga, säger Björklund.

[ ] egen ändring

Men alla håller inte med. Man anser nämligen att en läkare som gått igenom läkarutbildningen inte kan anses vara mer kunnig än en som är obehörig. Detta stödjer man sig på utifrån en kritik på brister inom själva utbildningen. Brister som nu till stora delar har åtgärdats. I den senaste utvärderingen får t.ex. den största läkarutbildningen godkänt på de flesta punkter.

Som patient vill jag naturligtvis bli opererad av en som blivit utbildad på läkarutbildningen. Om det nu finns brister i läkarutbildningen, bör dessa åtgärdas istället för att obehöriga läkare fortsätter att operera … Och om obehöriga läkare får fasta jobb, kan många behöriga som blir examinerade i framtiden på läkarutbildningen bli utan anställning.

____________________________

Jan Björklund får Godkänt (G) för sitt ställningstagande