Resurser saknas

Stora elevkullar sliter hårt på högskollärare.

Ja, så här ser verkligheten ut och som jag många gånger tagit upp. Det handlar om resurser. Och nu har det äntligen kommit en undersökning som visar att jag långt ifrån är ensam, vilket jag själv vetat. Men nu går det att visa det. Och visst är det så att undervisningstiden har halverats under de här tio åren som jag varit lärarutbildare, vilket innebär fler studentgrupper och kursmoment.

Men samtidigt har de allt svårare att hålla arbetstiden på en rimlig nivå på grund av just de faktorer som Högskoleverket lyfter fram. Om inte kvaliteten ska sjunka så bedömer lärarna och ledarna att de måste arbeta mellan 45 och 80 timmar i veckan och de har ofta en ojämn arbetsbelastning och tvingas splittra upp sin undervisning.

Det är svårt att hinna med ett privatliv. Om jag har undervisning på måndagar, så kan jag oftast inte resa bort över helgen. Jag måste jobba under söndagen. Ofta kommer studentuppgifter in som jag måste gå igenom, samt mentalt förbereda mig och en hel del annat.

Uppdate

Det här känner jag igen (ur rapporten) även om det blivit bättre under de senaste tre åren.

Många lärare, även de som har forskningstid avsatt i anställningen,
hinner inte med att forska. Forskningstiden går i praktiken åt till andra
göromål och det är svårt att samla ihop de relativt få timmarna till sam-
manhängande forskningsperioder.

Rektorn för SU håller med om det som står i rapporten:

[…] Rapportens slutsatser är föga överraskande: arbetsveckan omfattar drygt 50 timmar och kraven ökar samtidigt som resurstilldelningen i grundutbildning och forskning inte hänger med […]