Hittat en blogg idag

Idag har jag hittat en blog som gör mig väldigt glad Tomas Kroksmarks blogg. Han skriver bl.a. om lärarutbildningen och har ett förslag som jag till stora delar ställer upp på. Det är ett långt inlägg, så jag länkar endast till det. Resonera kring vissa delar kan jag göra senare, när hans förslag sjunkit ner lite mer. Men några citat från det vill jag publicera här.

Ingen yrkesutbildning vid universitet och högskola får så mycket kritik som lärarutbildningen. Inte heller finns det någon utbildning som är så ofarlig att kritisera som just lärarnas yrkesutbildning. Vem som helst kan praktiskt taget hävda vad som helst om lärarutbildningen utan att ta någon nämnvärd politisk eller professionell risk. Orsakerna till detta kan vara flera.

[…]

Om lärarutbildningen ska kunna enas om en modell som jag skissat ovan behöver lärarutbildarna i sin egen meritring vara minst doktorander eller disputerade. Hlest bör det bildas team av forskarutbildade lärarutbildare med gemensam syn på vetenskaplig teori och metod. I dessa team bör lärarstudenterna integreras då de genomför sin forskarutbildning inom ramen för lärarutbildningen. Teamen bör utbilda också vfu-lärarna. På så vis uppnås de krav på samsyn som jag beskrivit som nödvändig ovan.

Samsynen är viktig.

Det som gör mig glad är att jag saknat representanter för lärarutbildning i debatten. Och jag frågar mig nu, eftersom han skrivit sen 2006. Hur har jag kunnat missa denna blogg, då jag bloggat om lärarutbildning mm. sen januari 2005.

Läs artikeln i hans blogg.

En annan artikel från april är också läsvärd