Ja till att överklaga betyg?

Centern och Kristdemokraterna vill att betyg skall kunna överklagas. (se SvD) och (AB). Björklund är skeptisk och även andra ser problem i detta. Och visst kan det finnas vissa problem. Eleverna är positiva till förslaget, men anser att det aldrig kommer bli rättvist ändå.

Läraren kommer aldrig att bli helt objektiv. Det är klart de bollar in lite känslor i betygen, säger Karin Egeltoft.
Läraren Lisa Eklöv anser att systemet informellt redan finns på skolorna idag.
–Eleverna förhandlar hela tiden och frågar vad de kan göra för att få högre betyg.
Hon skulle vilja att lärarna inom samma ämnen samarbetade mer för att bedömningen av eleverna skulle bli mer rättvis. (SvD1)

Inget betygssystem är rättvis. Läraren kommer aldrig bli helt objektiv. Nej och det beror på att läraren är mänsklig. Betyget är alltid subjektivt. Objektivitet finns överhuvudtaget inte. Även om man följer kriterierna till punkt och pricka, så är det människor som har ställt upp kriterierna. Men lärarens känslor skall inte ge avtryck i ett betyg.

Själv är jag relativt prestigelös när det gäller betyg. Alla studenter har möjlighet att få sina betyg omprövade, och få en ny examinator om denna har underkänt arbetet två gånger. Det är väldigt få som ber om att få sina betyg omprövade, men när så sker gör jag en ny bedömning. Om det blir densamma, brukar jag be någon av mina kollegor att läsa den. Jag kan ändra ett beslut om medbedömaren ger mig goda skäl till att göra det. Därvidlag finns inga hinder. Däremot kan aldrig någon tvinga mig att sätta ett betyg som jag inte kan motivera själv. Vid en kvalitetsgranskning kan jag aldrig säga – att någon annan sagt åt mig. Jag som universitetslärare ansvarar själv för det betyg jag sätter. I sådana fall får den nya bedömaren ta över som examinator.

När det gäller grundskolan och gymnasiet kan det bli svårare. Där handlar det även om att elevens muntliga prestationer betygssätts. Vad som gäller om förslaget om rättigheten att få överklaga går igenom, är att läraren måste föra noggranna anteckningar. Vilket väl inte är så dumt att de gör. Om man inte lägger in alltför mycket prestige och ser ett överklagande som ett underkännande, ja då ser jag heller inte några problem i det. Snarare ser jag det som en rättighet eleverna borde ha fått för länge sen. Jag tror även att alla skulle ha ett större underlag för sina betyg än vad kanske är fallet nu, om de vet att betyget kan överklagas. Ungefär som jag vet att någon annan kan läsa samma examination som jag om jag underkänt arbetet två gånger. Jag känner dock inte till något annat och därför kan jag inte säga att jag skulle ha varit mindre noggrann om ingen kunde gå in och ändra betyget.

Men, då måste det skjutas till resurser och det är här jag ser problemen. Finns det tid till det här? Ett annat problem är vem som skall avgöra och vilken utbildning denna skall ha. Numera bestäms ju mycket i skolan av outbildade inom området.

För övrigt är jag skeptisk mot denna övertro på betyg. Det är en tråkig utveckling. Vi bedömer ett arbete efter vissa kriterier som har bestämts av utbildningspolitiken, transformerats av lärarlaget och skall realiseras genom ett betyg i form av en siffra, ett poäng eller en bokstav, men betyg sätts inte på allt lärande som sker. Och frågan är vad det andra lärandet tar vägen – christermagister har skrivet tänkvärt kring det här. Och menar att risken finns att all undervisning kommer fokusera på betyget. Det ligger något i detta. (se HÄR) Behöver vi få mer kontroll av lärarna i klassrummet? frågar jag mig. I så fall förfelas det hela. Det skall vara en ökad rättighet för eleven, men inte på alltför stor bekostnad av lärarens rättigheter.

Jag är för förslaget, men med reservationen att ingen skall ha rätt att tvinga läraren att sätta ett betyg hon eller han inte kan stå för själv. Ökad kontroll bör motverkas. Om en lärare inte kan godkänna någon, bör detta respekteras. Speciellt om det sker på ett väl underbyggt material. Någon annan bör då stå som examinator i de fall.

Jag tror det här förslaget skulle bidra till att lärarens auktoritet inte skulle ifrågasättas och att det skulle komma fram till att lärare inte är så subjektiva och lägger in sina egna känslor så ofta som man tror att de gör. Men då behöver det ske på ett sätt som inte leder till motsatsen.

Läs även Filippa Mannerheims inlägg Häxjakt på lärare som vågar sätta IG

och Jakob Heidbrinks inlägg om betyg och bedömning på universitetsnivå.

2 tankar på “Ja till att överklaga betyg?

  1. christermagister

    Jag gjorde en uppdatering i min blogg:

    ”Jag vill påpeka att jag talar främst utifrån ett grundskole-perspektiv när det gäller det här. Efter att ha läst Monikas inlägg vill jag också förtydliga att jag förutsätter att eleverna kan göra om sina prov om de inte är nöjda med resultaten och få dem bedömda av en annan lärare om de anser sig felbedömda. Det ligger någonting i det Monika skriver om att läraren skulle tvingas föra bättre anteckningar och att avge tydligare motivation till sin betygssättning med det här systemet, men jag tänker mig att det sker under utvecklingssamtalen innan slutbetygen. Då kan man ju göra någonting åt det. Som jag skrev tidigare så borde ingen elev bli överaskad av sitt slutbetyg, och i det ingår ju att lärarna har motiverat sig tydligt vid tidigare betygssättningar och utvecklingssamtal.”

    För övrigt har jag varit med om att en skolledare försökte påverka betygssättningen för att statistiken skulle bli bättre, något som jag läst har drabbat även andra. Dessutom kan man tenta upp sina mattebetyg i vissa kommuner (alla?). Bedömningen som läraren gjort efter tre års undervisning av eleven kan då ändras ”tack vare” att eleven lyckas bra på just det omtentaprovet…

  2. Pingback: Bind mig - överklaga mig « Tysta tankar

Kommentarer är stängda.