Bokslut för året

Klockan är tio. Jag skall snart iväg och ha det sista seminariet före jul och för i år. Jag har haft fyra moment på lärarutbildningen (tre i en helt ny kurs AUO1) och tre moment på magisternivån, handlett 5 C-uppsatser och en D-uppsats, samt bedömt efter Bologna för första gången. Det är ett betygssystem som jag bedömer vara mer rättvist än det gamla och mer än tidigare system, faktiskt överensstämmer med det studenter presterar. Är klar med alla examinationer för i år.

Förbryllande är dock att vi utlovades från regeringshåll, fler lärarledda seminarier, men de har blivit färre.

Mina egna studier som jag behöver för att fortsätta med min egen forskning, har blivit lidande. Har inte haft möjlighet att delta på seminarierna. En kurs får jag studera in själv och tentera av med en uppsats. Jobbet går ju före – Alltid. Blev ändå klar med en B-uppsats. Men har inte fått betyget än. Är glad om jag får E i allafall 🙂 Medvetandefilosofi är inte det enklaste ämnet och speciellt inte om man skall resonera kring teorier om hur man förstår vad andra tänker. Betyget är dock inte så viktigt. Huvudsaken är att jag inte får F eller Fx.

Efter det här året som lektor på SU känner jag mig mycket trött (nya kurser, nya ordningar) och lite nedstämd. Det har blivit väldigt tomt omkring mig. Vi är ju spridda för vinden nu och dem man mötte i korridorerna eller kunde kila ner för att prata bort en stund sitter någon annanstans. Efter elva år har den största delen av mitt dagliga kontaktnät försvunnit.

Men jag är nöjd över att det gått bra allting. Jag är fortfarande för samgåendet. Det har kanske gått lite för fort bara.

Nu är det juluppehåll och jag får lite tid till min egen forskning. Vi har också fått ny lön och retroaktiv från 1 januari. Lite extra klirr i kassan lättar alltid upp humöret. Lite snö skulle inte sitta fel.

Jag skall verkligen vila nu från all lärarutbildning, för våren blir som hösten – mycket att göra. Men i februari och mars har jag fyra moment i AUO2 – en kurs jag haft många gånger. Inga nya böcker som skall läsas in, ingen ny kursplan eller nytt upplägg att arbeta efter. Då känns allt som vanligt igen. Speciellt eftersom det är en kurs jag verkligen gillar. Men den skall tyvärr läggas ner.