Flumpedagogisk debatt i bloggosfären

Hans-Åke Scherps innebörd av FLUM är följande:

Förståelsefördjupande Lärande och Utveckling under Medskapande

som han skriver i en kommentar hos christermagister.

Det verkar vara en hel del Vygotskij-tänkande, samt hermeneutiskfilosofiskt syn på förståelse i detta.

Det pågår debatter lite varstans. Jag har missat dem totalt. Har mest suttit och bedömt tentor, läst C- och D-uppsatser och kurslitteratur. Och nu har de flesta gått på jullov så jag får vänta med att gå in i debatten. Inte heller har jag hunnit berätta om min egen syn på det som Björklund och andra kallar för flum. Men det som christermagister framför på sin blogg håller jag i stora drag med om. Klicka på hans övriga inlägg om att äga debatten, läs detta och debatten som uppstod i kommentarerna.

Debatt finns även hos Inga Magnusson som för mig är känd som en bloggosfärens mest hängivna kritikerna av lärarutbildningen.

Alltiallon har även skrivit om sin syn på flumpedagogik utifrån en lärarstudents perspektiv. Där jag bland annat efterlyser debatt kring frågan om vad det innebär att vara lärare, mer än vad som är en bra lärare. Ni som följer min blogg vet ju att värderande ord som bra och dåligt inte är sådana jag gärna ser ihop med läraryrket. Eftersom dessa säger mer om andras syn på en lärare än på vad det innebär att vara lärare och fullgöra sitt uppdrag.

Men är det efter en viss typ av värderingar som skolan skall styras och undervisningen organiseras. Eller helt enkelt efter den forskning samt beprövad erfarenhet som visar hur lärande sker.