Studierna skall uppmuntras …

Det är studierna som skall uppmuntras under studietiden, inte arbete (SvD). Tänk om man på ett jobb skulle resonera likadant. Uppmuntra annat istället för det man är anställd till att utföra. Men visst är det bra att fribelopptaket höjs med tanke på att många måste arbeta under sommaren. Bättre för de flesta studenter skulle vara om studiemedlen höjdes radikalt istället.

Eftersom jag är lärare har jag studerat väldigt mycket och länge. Och jag har svårt att förstå dem som säger att man inget kräver därför att man inte har allt schemalagt. Jag pluggade jämt, inte för att få godkänt, utan för att jag tyckte det var så otroligt roligt att plugga. Och det här saknar jag i debatten – frågan om lusten att lära sig mer och mycket, och inte endast plugga inför tentorna för att få godkänt.

Jag är inte lärare för att få ut ett visst antal godkända studenter varje termin. Förstå mig rätt, självklart finns det med i bakhuvudet och är en betydande del i mitt uppdrag. Men, först och främst är jag lärare för att jag vill stimulera studenterna till att själva få lära sig och känna den där glädjen när man gjort det oavsett vilket betyg man får. Och oftast får man ju ett betyg som når upp till mer än godkänt om man studerar för att lära sig och inte för att bli godkänd. Men under en lång utbildning måste det vara okey att ”bara” vilja få godkänt i vissa ämnen.

Just nu finns det en tanke om att man studerar och skall bara studera för att bli utexaminerad och få ett jobb så fort som möjligt. Men om ett lärande skall ske behöver man tid för att smälta det man läser in. Därför är frågan om de som nu skall ut så fort som möjligt eller de som tvingas jobba halva tiden, verkligen får de kunskaper de behöver. För man kan ju om man pluggar inför en tenta få godkänt på det som tentan innehåller. Men allt annat då som man behöver kunna? Det man pluggar inför en tenta brukar man ofta glömma bort efter ett tag.

Så, vad är tanken. Att studierna skall kosta så lite som möjligt för samhället och att man skall se studierna som en transportsträcka.

Om man nu höjer inkomsttaket och det bara är studiebidraget som sänks, ja då uppmuntrar man arbetet, men inte studierna. Höj därför studiemedlen på samma gång. För då skapar man även en valfrihet. De som känner att de orkar med att arbeta och studera och inte siktar på att få mer än godkänt på sina studier, kan få göra det. Och de som även studerar för att det är så jäkla kul att göra det, kan lägga ner sin tid på det som de skall lägga ner tid på – att studera. För när man går en professionsutbildning skall man få möjlighet att studera, inte möjlighet att jobba mer. Men det skall väl även vara tillåtet att man studerar ett ämne på halvtid för att man är intresserad eller bara tycker det är kul, och jobba samtidigt. Jag tror nämligen att alla studier som leder till ökad kunskap vilket område det än handlar om, är till nytta för alla i ett samhälle.

En del oroar sig för att om man bara studerar får man ingen arbetslivserfarenhet. De flesta studenter som jag träffar har jobbat, en del i många år. Och om det nu så vore att det är en del som inte har jobbat, är det inget som hindrar att de jobbar under sommaren. Eller några timmar i veckan inom sitt framtida yrke.

Om man går ut med att det är viktigare att jobba än att studera, skapar man först en bild av en dålig universitetsutbildning och sen förstärker man den bilden. För det är inte så att kraven inte är tillräckligt höga. Det är snarare så att man ser på utbildningen på ett felaktigt sätt. Det är egentligen inte korvstoppning det skall handla om och klara tentor. Det handlar om att lära sig något.  Och då behöver man studera på heltid.

Det blir dock allt svårare och svårare att stimulera till ett lärande. Speciellt eftersom en del utbildningar nästan är som att studera på distans. Tillfällena tillsammans med studenterna blir färre och tiden för att lägga upp examinationsuppgifter som kompenserar den uteblivna tiden MED studenterna, samt tiden för att bedöma och betygssätta uppgifter och tentor blir allt mer dominerande. Omtentamentillfällena blir också fler, med tanke på att en del faktiskt inte hinner att läsa så mycket att de kan bli godkända. Detta tar också tid från lärarna, samt ännu värre – Får en del studenter att känna sig dåliga, fast de inte är det. De har helt enkelt inte haft en rimlig chans, då de varit tvungna att jobba för att överhuvudtaget kunna fortsätta sin utbildning.

Utbildningspolitiken skapar alltså mer problem än löser dem.

Och trots allt det här, upplever jag varje termin att de flesta studenter verkligen vill lära sig något, inte bara få godkänt. Och det bidrar till att jag fortfarande tycker det är roligt att jobba som lärare.

Det skall vara lustfyllt att lära sig!

1 tanke på “Studierna skall uppmuntras …

  1. Pingback: Uppmuntran « metabolism

Kommentarer är stängda.