Rum med utsikt

Ja, nu har vi flyttat till Frescati. Lämnat Konradsberg, denna gamla k-märkta kära byggnad. Och frånsett ett första intryck av förskräckelse, så är jag toppennöjd. Har fått eget rum med utsikt. Det enda aber är Essingeleden och bygget i Norrtull som krånglar till allt. Men, man vänjer sig nog.

Första natten innan jag skulle åka till det nya huset kunde jag inte sova. Tänkte bara på Konradsberg. Men nu känns det som om ett kapitel har avslutats och ett nytt har börjat. Äntligen tillhör vi universitetet, är inte bara en skramlande enhet bland tomma salar, ödsliga korridorer och frånvaro av studenter och studentfik.

Glädjen har kommit tillbaka.

Men nu är jag trött … mycket trött!

Semester!

2 tankar på “Rum med utsikt

 1. mamman

  Vi får hoppas att detta även innebär en uppryckning av lärarutbildningen… att flummeriet försvinner och att studenterna får en mer verklighetsförankrad utbildning… Det är ju tex bra med lågstadielärare som vet något om läsinlärning….

  Senaste åren har lärarutbildningssystemet varit under all kritik.

 2. Monika Inläggets författare

  .. och en uppryckning av pedagogiken på universitet. Enligt utvärdering som Högskoleverket har gjort före LHS samgående visar att den pedagogiska nivån låg på 35%.

  Bristen i lärarutbildningen har varit bristen på forskningsanknytning och att många lärarutbildare inte varit disputerade eller haft tid för forskning, enligt tidigare utvärderingar. F.d. LHS fick godkänt av HSV före samgåendet, men det är inget som har skrivits om i massmedia.

  Lärarutbildningen i sig själv är bl.a. utmärkt med tanke på att glappet mellan lärarna i de lägre åldrarna och de högre inte är lika uttalat längre. Gymnasielärarna får lära sig hur lärande går till i de yngre åldrarna och tvärtom. De får även lära sig om lärande i en vidare betydelse och om mycket annat.

  Men tyvärr har detta inte heller framkommit i media.
  Man har skapat en verklighet i media, inte beskrivet den verklighet som existerar.

  Både universitet och f.d. LHS tjänar på samgåendet.

Kommentarer är stängda.