Han skrev om kärlek, statsbyggnad och skuggvärldar

Jan Stolpe har nu fullbordat sitt översättningsprojekt av Platons dialoger.

Filosofins superstar

i Svenska Dagbladet idag. 

Han skrev om kärlek, statsbyggnad och skuggvärldar, och introducerade ämnet hjälp-till-självhjälp. Över 2 300 år efter sin död är den grekiske filosofen Platons ämnen och frågeställningar fortfarande centrala för människan. Nu är den svenska nyöversättningen av hans samlade skrifter i mål. (Johan Sjöstrand, SvD)

Själv skall jag från och med i morgon då mina bedömningar är färdiga, fortsätta att läsa och tolka några av hans dialoger. Under ett antal år kunde jag inte läsa en enda dialog utan att känna – det finns inget mer att hämta ur dem. Har man läst alla hans dialoger i olika översättningar och tolkat sjutton av dem, blir man ganska mätt. Men nu åtta år senare läser jag om en del (även om jag aldrig slutat läsa dem) utifrån nya frågor och finner ett nytt innehåll. Det fantastiska med hans dialoger är att man aldrig behöver upphöra med att läsa dem. Man finner ständigt något nytt. Det är som att en dag upptäcka något nytt i ens omgivning och sen få veta att det alltid funnits där. 

Läs Platons Dialoger. Jan Stolpes översättningar är mer läsvänliga i vår tid än vad Claes Lindskogs översättning från 1920 är, även om en läsning av den ger en en doft av historien. Men denna doft kanske man bara behöver som forskare för att hålla inspirationen levande.