Behöriga lärare

Björklund vill att det skall skrivas in i skollagen att lärare skall vara behöriga för att bli fast anställda. För mig är det så självklart att lärare skall vara det att jag inte behöver förklara av vilka skäl. Men han tar tillbaka en del av det då han menar att man vid brist kan anställa obehöriga lärare på ett år. Han gör en jämförelse med läkare, men inte anställer man väl en obehörig läkare under ett år om det blir läkarbrist. Nej, då söker man läkare utomlands istället. 

Frågan är om det blir en verklig förändring utom i skollagens formuleringar.

I och för sig är det en framgång. Om det står i skollagen kan man hävda behörigheten. Och man kan också hävda detta i kommunikationen med utbildningspolitiker när det gäller resursfrågan. Men det gäller att man i praktiken, dvs. ute på skolorna gör detta.

Det anmärkningsvärda i Björklunds önskan om att få fler lektorer på alla nivåer är ju att det är just dessa som står för det han kallar flum (vilket han använde igår på nyheterna). Ju högre utbildningsnivå, desto mer osäker blir svaret för dem som uppnått den nivån på vad kunskap är och på vad som är rätt och fel. Desto mindre tycker man och är värderande. Och som jag har uppfattat Björklund vill han ha tillbaka den kunskapssyn som konstaterar mer än problematiserar det man möter i livet. Som jag uppfattat Björklund så tycker han och är värderande. Och ju mer man kan om pedagogik, desto mer blir man klar över att det inte handlar om undervisningsmetoder utan om hur vi lär oss. Det finns inga enkla svar och absolut inga enkla lösningar på det man eventuellt ser som problem. 

Min fråga är hur det går ihop att en som tycker och är värderande, väljer att införa sådant som innebär att man inte tycker och inte är värderande. 

Visst är det väl rätt intressant!

Kommer inte det Björklund kallar flum i realiteten öka!?