Björklund har för lite att göra

Tror inte det finns någon lärare eller annan skolpersonal som inte skulle vilja ha ett större samarbete med betoning på SAMARBETE med föräldrarna. Inte minst gäller de elever man uppfattar som ”bråkiga elever”. Men risken är att samarbetet skulle undermineras fullständigt OM Björklunds nya förslag går igenom. Föräldrar till bråkiga elever ska kunna tvingas sitta med i klassrummet. Och risken gäller troligen inte endast föräldrar till de barn skolan anser vara bråkiga utan alla föräldrar. Vem skulle kunna lita på skolan och på lärare som tar initiativet till ett samarbete? Och frågan om vad hos ens barn uppfattas i skolan som bråkigt kan uppstå?

Tanken är att skolan och elevens föräldrar först och främst ska nå en frivillig överenskommelse om medverkan i klassrummet, men om föräldrarna vägrar samtidigt som skolan bedömer det som nödvändigt bör kommunens utbildningsnämnd ytterst kunna besluta om obligatoriskt deltagande.

– Man kan faktiskt inte avsäga sig sitt föräldraansvar, sade Björklund. (SvD)

Men om man förväntar sig ett föräldraransvar, måste man nog se föräldrar som vuxna och inte som barn, vilka man kan tvinga till obligatorisk närvaro i skolan. Det intressanta i det han säger – först och främst ska nå en frivillig överenskommelse om medverkan i klassrummet, men om föräldrarna vägrar – är hur det är möjligt med frivillig överenskommelse om det ändå handlar om att man inte har rätten att vägra utan att det skall stävjas med tvång. Detta är väl ändå en märklig tolkning, rentav flummig, av vad frivillighet är.

Eftersom det inte skulle hända så ofta, enligt Björklund, är frågan om konsekvenserna ett sådant potentiellt tvång får, verkligen ger önskad effekt. Vilken effekt nu än Björklund har tänkt sig detta skulle få.

Vad får Björklund alla idéer ifrån? Han är verkligen kreativ, men jag undrar om han inte har för lite att göra.


4 tankar på “Björklund har för lite att göra

 1. Tobias

  Tror att föräldrar till stökiga barn i klassrummet skulle kunna hjälpa. Fast risken är ju att de är lika stökiga. Idioti är ju i de flesta fall ärftligt

 2. Monika Inläggets författare

  Hej Tobias

  Tror också att föräldrar till barn som skolan uppfattar som stökiga kan hjälpa till, men det måste ske genom samarbete och frivillighet. Den möjligheten finns redan.

 3. Lotten

  Det är just ”tvinga” som jag reagerar på. Tycker precis som du att samarbete föräldrar-skola är toppen och skulle gärna se mer av det. Men på vilket sätt gör en dittvingad förälder nytta i klassrummet? Ska h*n sitta i hörn och sura, eller ännu värre förstöra för barnen? Jag har sett tillräckligt med underligt beteende på föräldramöten för att undra…

 4. Monika Inläggets författare

  Javisst, lösningar som innehåller inslag av tvång är kortsiktiga, vars konsekvenser inte går att överblicka och som visar sig långt senare. Det är viktigt att som pedagog göra en konsekvensanalys av de beslut man tar. Det här är något som Björklund och en hel del andra har missat totalt. Visst skall man ta tag i det man ser som problem här- och nu. Men det är så oerhört viktigt att förstå vad ens beslut för med sig. Man måste, som pedagog, kunna se in i framtiden.

Kommentarer är stängda.