Det som är dolt behöver man inte ta ansvar för

(skrivit i all hast, medan gnistan finns kvar)

Har läst en debattartikel av Per Schlingmann på DN debatt. Han talar om förnyelse och omprövning av gamla sanningar. Om jag ser förbi retoriken och börjar analysera vad som egentligen sägs, ser jag inte någon större skillnad på vad moderaterna vill idag och för femtio år sen. De var bara tydligare förr. Nu döljs andemeningen bakom samma typ av ord och begrepp som har en annan betydelse i andra partiers partiprogram.

Om man tittar på denna mening: Vi ska företräda och se alla människor i hela Sverige uppfattas den nog utifrån en vardaglig uppfattning om vad det innebär att se alla människor, dvs. som individer – att bli sedd.  Men om man sätter detta i relation till de beslut som alliansen med Moderaterna som största parti får  ”se” en helt annan betydelse. Ingen kommer undan. Alla skall vara med. ”Se” i den här betydelsen kan betyda större kontroll, vilket många beslut också visar sig leda till.

Följande citat är en tillbakagång till den tid då man inte trodde eller visste att förmågor kan utvecklas. Och att framtidens arbetsmarknad skall anpassas till vars och ens egen förmåga, betyder fler okvalificerade arbeten (Men alla vill inte ta den vägen i livet och alla kan inte heller göra det.) Istället för att man ser till att alla får möjlighet att utveckla sin förmåga och få en utbildning som är kvalificerad.

I dagens Sverige ställs allt högre krav på utbildning, prestation och ambition. Men alla vill inte ta den vägen i livet och alla kan inte heller göra det. Om vi då samtidigt säger att fler behöver jobba och dessutom jobba mer – då är det vårt uppdrag att se till att framtidens arbetsmarknad är mer anpassad till vars och ens egen förmåga och individuella förutsättningar. Om alla ska ha ett jobb att gå till så behövs alla typer av jobb.

Jag ser inte att de Nya Moderaterna står för förnyelse. De har endast hittat en retorik som är förvillande lik motståndarsidans. Ta t.ex. detta att man vill se sig själv som ett arbetarparti och som arbetare (se MinaModerataKarameller). Men det finns en fara i att dölja skillnaderna i de villkor som olika yrkesgrupper lyder under. Det som är dolt behöver man inte ta ansvar för. Vi är ju alla arbetare.

Andra som bloggat om detta är Peter Andersson