Tänkvärda citat

”Man stänger inte E4:an

för att folk kör för fort”


… sagt angående nolltolerans mot graffiti för att stävja klottret, men kan sägas om många av alliansens beslut om förbud mot en företeelse för att stävja en annan.