Ett välkommet vallöfte

Ett av skälen till att jag röstar rödgrönt förutom av ideologiska skäl, även om de flesta av deras förslag hör ihop med dessa, är just detta vallöfte.

De rödgröna vill också återinföra en regel som gör att man får räkna arbetslivserfarenhet när man söker till universitet och högskolor. En sådan regel fanns tidigare men slopades av den borgerliga regeringen. (se SvD)

Det är ett löfte jag vet att de håller. Jag förstår inte hur den borgerliga regeringen kunde ta bort den möjligheten. Många har kommit in på 25:4, utbildat sig, fått jobb de trivs med och har kunnat bidra mer till statskassan än tidigare. Jag är en av dessa. Man väljer fel i ungdomsåren och tidiga vuxenåldern. Då skall man få en ny chans. Det gagnar som sagt fler än individen själv. Man hamnar till slut rätt.

För övrigt är det positivt med fler högskoleplatser, praktikplatser och höjt studiebidrag. Men vad jag saknar är uttryckt mer resurser för att få fler som undervisar de som plussas på de existerande platserna. Men det kanske ingår i fler platser – men det har inte alltid varit så.

Uppdatering:

200 miljoner kronor 2011 och 400 miljoner kronor från 2012 anslås även till fler lärarledda timmar.

Läste lite för fort.

Efter snart 12 års erfarenhet av att undervisa en hel del studenter som kommer in på 25:4, samt vara handledare inför skrivandet av examensarbeten och uppsatser på olika nivåer, vet jag att dessa studenter tillför väldigt mycket på samma sätt som de med annan bakgrund än svensk gör. Det blir inte endast teori utan också praktik. Just att båda finns med är något jag vurmar för. Man kan inte endast läsa in teorier, som jag ser det, utan att man skall också kunna tillämpa de kunskaper teorierna ger praktiskt. Med mångfalden vidgar man lärandet.