Svar på tal

Det mest skrämmande under de sista fem åren är hur man genom retoriska grepp lyckats få så många att tycka likadant, om t.ex. skolan, lärarutbildning och om Mona Sahlin. Man kan tro att bara för att det är många som tycker likadant, så är skolan dålig och Mona Sahlin inkompetent. Men man skulle kunna få 80% av världens befolkning att anse att Gud i själva verket är ond, om man är tillräckligt envis och använder en förvillande retorik i syfte att få alla att tro det är sant.