***

Allmänbildning = att kunna lite om mycket

Utbildning = att kunna det andra kan bättre

Bildning = att kunna tänka själv