Utfrågningen av Göran Hägglund

Göran Hägglund är en trevlig person och han fick in sina poänger. Han gav uttryck för hela alliansens motsägande politik. Göran Hägglund menar att man inte skall gå in och peta i människors liv, samtidigt som han lägger fram massor av förslag i syfte att göra det och alliansens politik har gått ut på att gå in och peta överallt. (se SvD) Och jag vill ge utfrågarna beröm ikväll som verkligen fick fram det.

Att det blev så tydligt i utfrågningen av Göran Hägglund, gjorde mig glad just för att detta mörkas hos alliansens företrädare (även om det i handlandet går att se just detta). Den frihet vi får är den som ges oss och den är beroende av de politiker som sitter i regeringen.

Egentligen har vi bara full frihet om vi har tillräckligt med pengar så vi inte behöver jobba och kan betala allt själva. Eller om vi har en privilegierad position i samhället.

Och visst, det är detta samhälle de vill ha, men de flesta i alliansens döljer sig bakom en retorik som inte stämmer överens med denna ambition. Vad jag efterlyser är inte att alliansen skall tycka som jag, utan att de är ärliga med vad de vill och inte gömma sig bakom begrepp som av tradition är socialdemokratiska i syfte att vinna röster från dem de inte representerar (upprepar mig).

Men det allvarligaste av allt är, vilket jag upptäckte i kväll, är som jag ser det, alliansens totala oförståelse för vilken stress man skapar när man drar upp människor från deras liv, vare sig de är sjukskrivna, förtidspensionerade eller arbetslösa, utförsäkrar dem och hänvisar dem till arbetsförmedlingen eller när de tar bort möjligheter att söka utbildningar osv. Det här är något de alltid gör. Allt skall ske så snabbt – människor får ingen möjlighet att i lite lugnare takt ställa om sig rent mentalt, intellektuell och känslomässigt. Det är ju inte så att den ökade stress den nya situationen ger snabbt går över när de återigen får tillbaka möjligheten.

Var finns empatin för verklighetens folk?

För vad jag inte kan förstå är varför inte sjukskrivning kan utredas med fortsatt sjukpenning, utan kräver inskrivning på arbetsförmedlingen. En rehabiliteringsplan går att upprätta under sjukskrivningstiden.

Det här har bidragit till att 100 personer fått jobb. Siffran är talande.

Hägglund tar vidare upp att det är vårt eget ansvar att försörja oss själva. Det skall ingen annan göra år efter år. Det vill nog de flesta också. För även under socialdemokratin gick det inte att få hjälp utan krav. Och det var krav som låg på gränsen till livegenhet och på en svältnivå rent ekonomiskt. Så vilka väljer att låta andra försörja dem. De flesta som lever på bidrag har inget annat val.

Om de bara förstod vad de egentligen utsätter många för, skulle de själva bli förfärade över den politik som de för och kommer fortsätta föra.

Så, när Göran Hägglund talar om att KD är till för verklighetens folk undrar jag hur väl han känner till dem.

Men trevlig, det är han och det vinner han nog en hel del röster på.