Nej vi kan inte ha så höga sjukskrivningssiffror

… säger alliansens politiker på hög såväl låg nivå i syfte att rättfärdiga sitt handlande. Eller också kan man svara som Reinfeldt – Inga reformer är perfekta! Eller som en del kommunalpolitiker – det finns alltid folk som ramlar mellan stolarna.

Jag håller helt klart med på en punkt. Det är väl ingen som inte håller med om att sjukskrivningssiffrorna är och har varit för höga.

Men vad gör man då — jo, man utförsäkrar för att sen ompröva om folk verkligen är sjuka. På detta har man visst fått ut 400 i arbete (från utfrågningen igår). Hade man inte kunnat hittat dem i alla fall? Hur är det med företagens skyldighet att upprätta rehabiliteringsplaner i samråd med den som är sjukskriven – finns det kvar?

Nåväl, man skulle ju kunna tänka sig att vi har ett högt sjukskrivningsantal, därför att folk i vårt land faktiskt är sjuka eller av olika skäl inte kan arbeta och inte i grunden passiviserade. Det är en underlig människosyn man har när man tror att så många är passiviserade och inte sjuka att man anser det vara berättigat med så brutala metoder som nu har använts och jag känner hur det vrider till inom mig när jag varje gång läser deras argument.

Självklart finns risken att människor blir passiverade, JUST på grund av att de inte orkar vara något annat på grund av sjukdom. Men som jag skrivit i tidigare inlägg – det går att upprätta rehabiliteringsplaner utan att man först tar reda på om de som bedömts vara sjuka av läkare faktiskt är det.

Vad jag förstår är det alliansen talar om – att människor efter sin arbetsförmåga skall få arbete. Men deras metod slår fel. Den är dessutom brutal. Om man försäkrar ut alla och samtidigt tar bort utbildningsmöjligheter under en tid då alla har svårt att få jobb, ja då har en del inte någon chans att få ett jobb som de kan klara av. De får pröva på olika arbeten, ofta okvalificerade, bli sjukskrivna igen och så är karusellen igång. Till slut kan de bli emotionellt nerbrutna. Ibland kan det behövas lång utbildning för att en person skall kunna jobba fullt ut. Vissa sjukdomar visar sig inte förrän i arbetet.

Man måste ha tilltro till läkare och till människors egen vetskap om vad som brister i arbetsförmågan. Man måste helt enkelt förstå att vissa sjukdomar eller andra tillstånd, som svagheter i kroppskonstitution inte går över.

Man talar så mycket om att man vill att befolkningen skall ta ansvar för sina egna liv. Men visa det då i handling. Ge folk kredit för att de själva vet i samråd med läkare vad som är bra för dem och vad som kan få dem friska nog till att kunna arbeta.