Semester två är nu slut

… men jag har en hel del inarbetad tid och forskningstid som jag kan ta ut, som jag kan kombinera med distansundervisningen för verksamma förskole- och lärarpersonal. Jag känner stor inspiration, då jag funnit det som avgränsar arbetet betydligt. Senare i höst börjar de stora kurserna och då går all tid åt att planera, undervisa och bedöma examinationer.

Häromdan upptäckte jag i en artikel skriven av Kuhse, Singer & Richard det jag letat efter och som innebär att det har lossnat ordentligt. Jag såg att det var något som låg dolt, men jag kunde inte hitta det förrän jag läste artikeln. I natt kände  jag en sådan inspiration att det inte gick att somna klockan tre på grund av att jag ville fortsätta, men inte orkade. Men andra kommer säkerligen ha synpunkter och det är bara bra. Vill få det ordentligt gjort innan jag går ut till studenterna och presenterar forskningsprojektet. Om det är väl genomarbetat är chansen större att många vill vara med.

Ser också fram emot att få gå en kurs i forskarhandledning i början av nästa termin.

En vecka kvar till valet.