Vad händer i Sverige?

I syfte att förenkla, kan man säga att det svenska folket har blivit kallare och mer osolidariskt. Man kanske även kan säga att de blivit lurade att tro på en verklighet som inte existerar. Ingenting av detta kan man säga utan att också säga att svenska folket är dumma eller okunniga. Men hur skall man annars förklara hur en regeringen som försämrat så mycket för de svagaste grupperna i samhället, kan få ett sådant stöd i opinionsmätningarna (se SvD)? Var finns empatin för de sjuka, var finns förståelsen för att den enskildas möjlighet att få ett jobb hon eller han kan trivas i, kan betyda några års utbildning? Den är nu borta för dem som tidigare kommit in på högskolan genom 25:4. Har majoriteten av det svenska folket blivit så hårda?

Uppdatering – på grund av att två som kommenterat detta inlägg uppfattar att jag personligen anser det jag skrivit ovan, vill jag här förtydliga att så inte är fallet. Jag menar att man skulle kunna tro detta, om man förenklar det som händer nu. Det som visar att jag har en annan förklaring är det jag skriver efter inledningen (se understrukning)

Nja, jag tror inte det. Snarare att sakernas tillstånd framställs på ett sätt som innebär att om det sägs alltför många gånger blir en sanning för alla och envar. Vi kan ta lärarutbildningen som exempel. Hur många är det som inte har en uppfattning om att den är dålig och att de som börjar där inte är de bästa studenterna eftersom många av dem kommit in på andrahandsvalet. Och eftersom de inte först och främst har velat bli lärare, kan de heller inte bli duktiga lärare tycks slutsatsen vara. Men, vilket val man gör har inget att göra med ens förmåga att passa för yrket. Man kan ju faktiskt vilja något man inte har begåvning för. Inte minst visar det sig inom områden där ens individs begåvning framträder tydligt, t.ex. inom musik, idrott och andra konstnärliga områden. Viktigt att framhålla är även att det inte alls är självklart att de som har de högsta betygen blir de som kan vara lärare och uppfylla uppdraget. Vi skall ha duktiga människor som för Sverige framåt, säger politikerna. Självklart kan man tycka, och det är väl något de flesta håller med om, om det är det enda som betyder något. Men, det är en åtskillnad man gör och än värre, man reducerar alla andra som man inte anser är duktiga eller har möjlighet att föra Sverige framåt. För de som inte är duktiga i den meningen Sverige bakåt? Så vad menar man då? När man vill framhäva en grupp på bekostnad av de grupper man inte anser för Sverige framåt med utgångspunkt i ett värderande av deras förmåga?

Man kan fråga sig om det enda syfte man har i livet är att föra Sverige framåt. Finns det inte andra syften? Måste alla sträva efter att nå framgång i traditionell mening, för att anses vara värda något. Min ambition i livet är att föra den enskilda studenten framåt mot det hon eller han ser som en personlig framgång i livet och möjliggör vad hon eller han vill med sitt liv. Då kan man inte utgå från vad man ser som duglighet efter ett speciellt mått på den. I min yrkesutövning är min ambition att uppfylla uppdraget att utbilda framtidens lärare i enlighet med den rådande läroplanen. Min grundambition harmonierar med läroplanens formuleringar och mål.

Som utbildad fritidspedagog, verksam lärarutbildare sedan 12 år tillbaka och filosofie doktor i pedagogik, är jag av uppfattningen att alla kan växa och bli duktiga i den meningen politikerna framställer det. Men inte enbart för att vara till nytta för Sverige, utan också för sin egen skull och för dem man har nära.  För detta krävs en helt annan typ av skola än den som Björklund förespråkar. Men eftersom ingen har gått i den typen av skola känner man inte igen sig. Regeringens retorik riktar sig mot det man känner igen och det är den traditionella skolan. Ordning och reda, betyg, kunskap man kan mäta, dvs. faktakunskaper mm. och enkla lösningar som inte tar i beaktande att inga situationer är lika mm. och vad som är viktigt för den enskilda eleven.

I område efter område har jag kunnat se denna typ av retorik. Men jag väljer att endast tala inom det område jag har mest erfarenhet av och är skolad inom.

Man vill ha en förändring och förnyelse, men det jag ser är en stark tillbakagång till en tid som varit. Men den ordningen och den pedagogiken som fungerade då, gör det inte längre. Vi lever i en helt annan typ av samhälle. Vad vi behöver är att gå framåt, ta tillvara på den moderna pedagogiska forskningen och utveckla skolan efter den. Då kommer vi mer i fas till den tid vi lever inom. För förändringar inom utbildningens område går trögt. Om man går tillbaka, ja då tar det ännu längre tid att gå framåt igen.

4 tankar på “Vad händer i Sverige?

 1. demokraten

  det som händer är att:
  – svenska folket är trött på att betala världens högsta skatter
  – svenska folket är trött på att inte få valuta för världens högsta skatt, utan anser att världens högsta skatt BORDE ge VÄRLDENS bästa välfärd…UTAN att höja skatterna mer
  – svenska folket är trött på att det gullas med bidragstagare
  – svenska folket vill ha lägre skatt och gillar att man själv får bestämma över sina pengar
  – svenska folket är trött på att staten ska bestämma allt
  – svenska folket vill INTE ha kommunister i en regering
  – svenska folket vill ha Alliansen, INTE en rödgrön-röra
  – svenska folket tror inte på att Toblerona-Mona kan representera Sverige internationellt och kan inte vara ledaren, när hon bevisligen inte klarat av att hantera sin egen privatekonomi
  – svenska folket är INTE dumma, snarare är det de andra som inte vill bidra till samhället som röstar rödgrönt, dvs bidragstagarna

  Du undrar vad som händer i Sverige? Har du inte märkt det? och det handlar inte om att vi har blivit kalla och osolidariska utan vilket värde ger världens högsta skatter oss? Var finns NYTÄNKANDET inom S? Samma gamla botemedel gäller mot saker som blir fel, dvs HÖJ skatterna! Dem du kallar kalla, osolidariska och dumma är de som sannolikt bidrar med 70- 80% av de totala skatteintäkterna och de är trötta på att bli pungslagan av de rödgröna. Så fort det saknas pengar-HÖJ skatterna ännu mer! Det gäller att effektivisera och ge värde för pengarna, men det förstår man bara om man jobbar inom en privat sektor. Där är pengarna en knapp resurs och ska hanteras med varsamhet, dvs precis så som Alliansen gjort de senaste 4 åren coh som vi, som är dumma, kalla och osolidariska, hoppas få fortsätta i 4 år till!

  Jag tillhör den delen som DU anser är dum men tro mig, det är jag inte. Jag är akademiker, pluggat ca 5 år på universitet, jobbar 40-50 tim/v, har hög inkomst och betalar 750.000 kr i skatt/år. Jag har familj+barn, släkt och vänner och jag kommer ALDRIG att acceptera att jag, mina barn och familj, släkt och vänner ska betala mer än vad jag göör idag!

  1. Monika Inläggets författare

   Hej

   Jag tror du skall läsa om mitt inlägg. Tror du var lite för snabb där. Om du läser om det kommer du upptäcka att jag absolut inte anser att folk är dumma, kalla och solidariska. Jag menar att detta är en förenkling.

   ””Nja, jag tror inte det. Snarare att sakernas tillstånd framställs på ett sätt som innebär att om det sägs alltför många gånger blir en sanning för alla och envar. ””

   Tack för kommentar även om den inte är ett svar på innebörden av mitt inlägg.

   M

 2. *Jörgen

  De rödgröna sympatisörerna drar sig ine för något. Valskolor där Mona legtimerar rent valfusk i invandrartäta områden, fackföreningar som med grupptryck gör röstvandringar till vallokalen och besök på demensboende som ska rösta rätt dvs på PARTIET (S). Nu kallar du desutom svenska folket för att blivit kallare, mer osolidariskt, dumma eller okunniga. Jag skulle påstå att människor i Sverige har blivit klokare och mer självständigt tänkande. Äntligen börjar man förstå att endast arbeteskapar välfärd genom ökade skatteintäkter.

  citat från dig:”I syfte att förenkla, kan man säga att det svenska folket har blivit kallare och mer osolidariskt. Man kanske även kan säga att de blivit lurade att tro på en verklighet som inte existerar. Ingenting av detta kan man säga utan att också säga att svenska folket är dumma eller okunniga.”

  Ökningen av Sverigedemokraternas röster fick de faktiskt INTE från alliansen, utan de rödgröna. Samma sak torde framkomma i årets val:

  ca siffror (netto)
  S: 18.000
  V: 5000
  Mp: 3000
  Fp: 2000
  M: 0
  C:0
  KD:0
  Blankröstarna: 12:000
  Övrig partier : 6000

  Sverigedemokraternas nya sympatisörer är inte HÖGER de kommer från arbetarna och i synnerhet socialförsäkringsdemokraterna och soffligarpartiet. Mona sahlins ”Valskolor” kommer öka denna trend till en lavin i år. Tyvärr.

  1. Monika Inläggets författare

   Jörgen

   Du måste se mitt inlägg i sin helhet och se nyanserna i det jag skriver. Jag säger inte att människor är kalla och dumma, utan att man skulle kunna göra det, vilket jag inte gör. Jag ser andra förklaringar till det.

   Tackar även dig för kommentaren.

Kommentarer är stängda.