Svarta hål

Man talar om inom alliansen att skattepengar skall användas effektivt och i en blogg läste jag något om att pengarna inte skall ramla ner i svarta hål.

Men jag ifrågasätter om inte skattelättnader just ramlar ner i svarta hål. För det är ingen som kräver en redovisning av var och en på vilket sätt man använder dem. Vi vet heller inte i vilken utsträckning de som får stora individuella skattlättnader skapar nya jobb genom detta. De kan naturligtvis konsumera mer, men det vet vi inte. De kanske skänker pengarna till välgörande ändamål. Det är utmärkt, men skapar det nya jobb.

Det enda vi med någorlunda säkerhet kan säga är väl att låga arbetsgivaravgifter skapar nya jobb. Sänkta löner också (vilket jag absolut inte förordar – se tidigare inlägg). Men hundraprocentigt säkra kan vi inte vara. Det finns säkert svarta hål där också.

Om man vill att skattepengar skall användas effektivt, skall man väl inte välja att sänka skatterna utan att begära redovisning av vad de används till. Det är inte möjligt att begära av enskilda medborgare. Av det skälet borde man inte sänka skatterna i nuläget, då detta försämrar för svaga grupper i samhället.

Om nu alliansen och dess förespråkare anser att den tidigare regeringen inte skött ekonomin på ett effektivt sätt, är den inte bättre själv. Jag har t.ex. inte skapat ett enda nytt jobb, inte vad jag vet i allafall. Men behöver jag inte veta det. När skatten går till dem som är sjuka, arbetslösa, de äldre, till skola, till barnen, ja då vet jag vart den går.