Splittra de rödgröna ?

Jag blev mycket förvånad över Reinfeldts utspel om att tala med Miljöpartiet gällande det eventuella parlamentariska läget om valresultat som det ser ut nu håller i sig när alla röster är räknade (se SvD). Miljöpartiet gjorde en skarp markering. Om Reinfeldt hör av sig, skall alla tre partier i den rödgröna alliansen vara med om dessa diskussioner.

Att gå förbi det största partiet i Riksdagen, verkar vara en strategi att vilja splittra det rödgröna samarbetet. I vilket fall är det ett märkligt handlande av en statsminister. Det mest hedervärda är ju att ha diskussioner med alla och sen om inte alla vill vara med, ja, då är det ju upp till varje parti.

När det så gäller Reinfeldts presskonferens kändes den långa inledningen om Moderaternas framgånger som ovidkommande (alltså själva längden och detaljrikedomen) Som väljare har jag inte ett dugg intresse av att höra hur en statsminister talar om framgångarna för sitt eget parti. Kom till saken! Visst det gjorde han väl till slut. Men den enda informationen som egentligen gavs var att vi får vänta.