Lpo11 – Total central styrning?

Den nya läroplanen Lpo11 (se SvD) som presenterats idag kommer jag återkomma till fler gånger. Det enda jag nu har till hands är en pdf-fil av presentationen idag av Björklund. Den säger inte så mycket.

Men något som jag redan idag kan ställa mig undrande över är följande:

Centralt innehåll i

Åk 1-3, 4-6, 7-9

Beskrivning av vad eleverna ska lära sig

Tydligt, men ska inte styra lärarnas val av metoder och arbetssätt.

Jag kan se en hel del problem med detta beroende av vilket ämne det handlar om. Här handlar det om en total central styrning över tänkande kring frågor som religion, etik, värdegrund mm eller många olika tolkningsmöjligheter (Målen behandlade bl.a detta i presentationen). Därför behöver jag se ett exempel på den beskrivning av vad eleverna skall lära sig innan jag kan diskutera detta vidare.

Om man vill att något skall vara tydligt, är detta en tolkningsfråga. Vad är tydligt och vad är inte tydligt och vem skall bestämma tydligheten, regeringen, Björklund, lärarna, eleverna eller lärarutbildarna. Hur vet vi när något uppfattas som tydligt från eleverna. Det här kan i allra högsta grad leda till att det styr lärarnas val av metoder och arbetssätt. Speciellt eftersom det inte är metoderna och arbetssättet som kommer först, utan skapas beroende av vilket lärande som önskas.

På det här stadiet kan jag inte upptäcka att det blivit annorlunda än tidigare, om det inte är så att det handlar om en total central styrning över tänkandet och arbetssätt som tvingas fram av kravet på mätbara kunskaper. Arbetssätt, metoder och typ av kunskaper (vad eleverna skall lära sig) och examination går inte att hållas isär. Undervisning och examination måste harmoniera. Man kan inte ha en undervisning som bygger på kritiskt tänkande och en examination som bara tillåter en viss typ av svar. Jag behöver även här få en konkret beskrivning till hands av vad eleverna ska lära sig för att kunna diskutera detta mer djupgående och detaljerat.

Och återigen – De flesta kunskaper som går att mäta är inte ett tecken på att någon lärt sig något. Bara vad någon svarat vid en viss tidpunkt under skolgången.

Jag hoppas snart få ta del av läroplanen i sin helhet och inte endast presentationen.

1 tanke på “Lpo11 – Total central styrning?

 1. Ida Andersson

  Hej! såg du har åsikter angående Lpo11 och tyckte de var väldigt intressanta. Jag skriver nu min B-uppsats på Malmö högskola angående den nya läroplanen som snart träder i kraft. Jag har valt att jämföra dessa två och sen intervjua ett antal lärare och se vad de har för åsikter angående detta. Skulle du kunna ställa upp på att delge dina tankar och funderingar till mig? Du verkar ha mycket funderingar kring det!
  Med vänlig hälsning Ida Andersson

  Hej
  Jag hör av mig.
  M

Kommentarer är stängda.