Vem bestämmer hur vi skall förstå oss själva?

Lärarnas Riksförbunds Mette Fjelkner håller med Jan Björklund om att Kristendomen skall ha en särställning i skolan (se SvD). Men som jag ser det kan vi förstå vår historia genom att läsa religions-, idé, ekonomisk- och pedagogikhistoria. Min fråga idag är Vem bestämmer hur vi skall förstå oss själva och hur vårt samhälle har utvecklats?.

Det är lika naturligt som att vi i inom historieundervisning läser särskilt mycket om Sveriges historia. Eller att litteraturkunskapen ger en särställning för svenska författare. Det är nödvändigt för att vi ska förstå oss själva och varför vårt samhälle utvecklats som det gjort. (Mette Fjelkner i SvD)

Är det inte mer relevant att tala om – Vad vi vill förmedla om vårt samhälle och att det är därför kristendomen skall ha en särställning. Det är vanskligt att tala om detta i termer av förståelse. Eftersom vi förstår saker och ting på olika sätt och använder oss av olika verktyg för att göra det. Lika lite som vi kan stimulera ett lärande genom ett på förhand givet kunskapsstoff, lika lite kan vi uppnå förståelse hos andra.

Som jag ser det, behöver vi känna till de andra religionerna i lika hög grad, för att kunna nå en förståelse. Men vi kan inte bestämma på förhand hur den skall se ut. Jag tror inte vi når en förståelse genom att något sägs vara viktigare. Snarare handlar väl förståelsen om att vi som individer inom oss och utifrån våra egna förutsättningar tar till oss ett material som görs tillgängligt. Om man behandlar alla religioner lika sker detta. En förståelse skall alltså ske på våra egna villkor, inte påtvinga oss. Om det påtvingas oss uppstår nog snarare det motsatta förhållande – att förståelse inte uppnås.

Jag kan heller inte se att vi kan se Sverige isolerat från den övriga världen. Lika mycket som vi  individer interagerar med varandra och med det samhälle vi lever i, gör också nationen Sverige och dess religion med andra nationer och andra religioner.

Det är lika naturligt som att vi i inom historieundervisning läser särskilt mycket om Sveriges historia. Eller att litteraturkunskapen ger en särställning för svenska författare.

Även detta kan jag se på samma sätt. Vår historia eller litteratur har inte uppstått fullständigt isolerad från vår omvärld.

Slutligen vill jag ändå betona att man mycket väl kan börja med Kristendomen. Genom att ta till sig kunskap om hur vårt samhälle har utvecklats som det gjort först, ger detta förutsättningen att ta till sig hur andra har utvecklats. Det problematiska här är hur vi skall göra med dem som har annan bakgrund än den svenska och som i hemmet har mött en helt annan religion?

En sista fråga blir därför – Vilka är det som skall förstå?

1 tanke på “Vem bestämmer hur vi skall förstå oss själva?

  1. Pingback: Det är trist « ©lektorio

Kommentarer är stängda.