Det är trist

…. att så många uttalar sig om vad som skall ha en särställning i skolan eller inte, utan att ta med den pedagogiska faktorn, som har att göra med hur man lär och vad man lär in. Det är spännande att ta del av andras åsikter om saker som gäller i skolan, men när det väldigt sällan görs i relation till pedagogik ger det hela tiden en känsla av att vi är på väg tillbaka, till tider då den moderna pedagogiska forskningen inte nått de resultat den idag har. Det är som att tala om hur man skall behandla sjukdomar utan att göra det i relation till medicinska forskningsresultat och beprövad erfarenhet.

Annika Borg som är teol dr i tros- och livsåskådningsvetenskap konstaterar att religioner inte är några virus som smittar och menar att det inte är trossatser man skall studera i skolan utan kunskap. (se SvD)

Självklart är det ingen som tror att det är virus. Däremot att det finns särintressen när det gäller den här frågan, inte minst i regeringen. Frågan är om skolan skall grunda sig på särintressen. Som jag ser det är det pedagogikhistorien som haft den största påverkan på utvecklingen. Men jag menar inte att den skall ha en särställning inom det pedagogiska ämnet. Det är ett pedagogiskt perspektiv bland flera andra.

Om man är utbildad lärare eller pedagog vet man att det som får en särställning i skolan ger dolda och öppna budskap om att detta är viktigast. Den religion som vårt samhälle bl.a har utvecklats utifrån är det som vi skall veta mest om, dvs. Kristendomen. Som jag tidigare har skrivit är det inte endast den som bidragit till vårt lands utveckling. Frågan är även hur stark denna är i folksjälen.

När sen en stor del av skolans undervisning numera går mot att tillägna sig faktakunskap istället för att ge eleverna verktyg att kritiskt granska kunskapsstoffet, är risken än större att det blir kristendomen som kommer dominera. Vilket jag har skrivit om i andra bloggar, t.ex. Vem bestämmer … och En ogenomtränglig motvind

Men chansen har i alla fall ökat för att uppväxande generationer, oavsett ursprung, ska kunna begripa vad de ser, hör och läser i den – i vid mening – kristna kultursfär där de lever och har eller skapar sina rötter.

Jag tror det är viktigt att vi är tydliga med vad vi talar om – vad vi vill att eleverna skall lära sig eller vad vi vill förmedla. Alltför många i debatten talar om att eleverna skall begripa, förstå, lära sig mm, istället för att tala om vad man vill förmedla, som jag ser är det som gäller i det här fallet och gällande den nya utbildningspolitiken. Man tar inte i beaktande lärandet och att man genom att presentera ett färdigt kunskapsstoff inte garanterar ett lärande, bara ett förmedlande. Och även, vilket jag påtalat tidigare, om eleverna klarar av proven och blir godkända är det inte någon garanti för att de lärt sig något av det vi önskar att de gör. Om inte proven är utformade utifrån en kritisk och variationsrik undervisning. Frågan är om detta är möjligt om vi inte behandlar religionerna lika.

6 tankar på “Det är trist

 1. Henrik Sundström

  ”Om man är utbildad lärare eller pedagog vet man att det som får en särställning i skolan ger dolda och öppna budskap om att detta är viktigast.”
  Även om man som jag inte är utbildad lärare utan bara har utbildat i 20 år så vet jag att det du säger är sant.

 2. Monika Inläggets författare

  Jag skrev utbildad lärare eftersom jag vet att det är många som inte är behöriga men som har utbildat andra i många år. För att kunna göra det måste man väl ha fått en viss utbildning i det, i vilket fall genom erfarenhet mm.

 3. FredrikN

  Man har ingen större tilltro till elevernas kritiska förmåga om man tror att lite kristendomskunskap får alla till troende. Men vi som undervisar i detta ser dagligen att redan från ettan klarar eleverna av detta.

 4. Monika Inläggets författare

  FredrikN

  Håller med!
  Jag talar heller inte om att den får alla till troende. Jag talar om betoning på att förmedla något som viktigare än annat. Och du undervisar under den nuvarande läroplanen, som stimulerar kritiskt tänkande. Hur blir det sen?

 5. Fandenivoldisk

  ”När sen en stor del av skolans undervisning numera går mot att tillägna sig faktakunskap istället för att ge eleverna verktyg att kritiskt granska kunskapsstoffet, är risken än större att det blir kristendomen som kommer dominera.”

  Det vore ju fantastiskt synd.. eller? Det är ett val som alla andra, utan finns inga rätt och fel. Till syvende och sist är det någon som vill detta, då får ”vissa” stryka på foten. Tack och lov!

 6. Monika Inläggets författare

  Fandenivoldisk

  Skolan skall väl vara till för alla, eller? Kan man verkligen tala om att ”vissa” får stryka på foten och tacka och lovprisa att det är så.

  Faktakunskap och kritiskt granskande är väl det ultimata!
  Man granskar kritisk den faktakunskap som läggs fram och inte endast tar den som allenarådande. Och för all del, även granskar den kritiska granskningen. 🙂

Kommentarer är stängda.