Absolut ett beslut i rätt riktning

Nu är det klart att det blir lärarlegitimation (se SvD), men de som redan är fast anställda får jobba kvar. Men eftersom de inte får sätta betyg behöver de få behörighet. Det blir en press på kommunerna. En del kan anse att det är mer än ett fokus på lärarna som behövs. Det bedömer jag också, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Dock, tror jag det här måste kombineras med en annan typ av debatt om läraryrket än den som pågår idag. Björklund för in lärarleg, samtidigt som han under många år har dissat hela lärarkåren + lärarutbildningen med en sådan energi att merparten av folken verkligen tror att det är så illa. Räcker det med lärarleg för höja statusen, som han med sin retorik har sänkt.

Nu är det inte så enkelt att det räcker med att lägga allt krut på legitimeringen. Björklund kommer upptäcka att många av de problem han ser, som nu skylls på lärarna och deras påstådda tillkortakommanden, kommer att bestå även om lärarna blir legitimerade. Men jag tror att en del kommer att upphöra med tanke på att alla med tiden får en gemensam kunskapsbas och att man till slut upphör med att definiera yrket efter individens egenskaper och intresse. DET är ju inte vad läraryrket handlar om.

För övrigt har jag oerhört svårt att förstå dem som menar att det inte gör någon skillnad att ha en lärarutbildning med tanke på att man inte anser så om t.ex. läkare och jurister m.fl. Man trycker just på att det är engagemang och intresse som är det viktigast. Och det kan man inte lära sig på utbildningen. Det har man som grund. Jovisst, men det är viktigt i alla yrken och är inget specifikt som talar om för oss att den här personen är lärare. Inte heller räcker det med att man kan ett ämne. Och slutligen, om man resonerar på det här sättet är det ett tecken på att man inte har utbildning i det som gör skillnad och behöver det. För att kunna uppfylla uppdraget behöver man kunna mer än ämneskunskaper och ha mer i bagaget än engagemang och intresse. Dessutom kan man vara både engagerad och intresserad av något men ändå inte klara av jobbet. Inom konstnärliga yrken säger man ju ofta att om inte begåvningen finns … ja, då missar man hel del.

Man kan dock fråga sig vilken begåvning som krävs för att vara lärare! Kanske är det så enkelt som att det handlar om begåvningen att kunna ta till sig det som krävs för att klara läraruppdraget. Och det är inte något man gör i en handvändning.

____________________________________

För övrigt vill jag gärna problematisera grunderna för denna lärarlegitimation. Men det gör jag i ett annat inlägg, lite senare.

4 tankar på “Absolut ett beslut i rätt riktning

 1. Magnus Alex

  Fokus borde sättas på skolledarna. Det handlar egentligen främst om huvudmannens (rektors) förutsättningar och förmåga att knyta kompetent personal till verksamheten. Papper och certifikat ger bara en fingervisning, det är hur skolarbetet fungerar både teoretiskt/praktiskt i klassrummet som är avgörande.

  Magnus Alex, pedagog

 2. Monika Inläggets författare

  Jo, det är sant. Sen beslutet om att skolledarna inte behövde ha pedagogisk utbildning drivs troligen en del av skolorna enligt helt andra principer.

 3. regeringensforslagomlararlegitimation

  Förslaget är dock inte vad det utger sig för att vara. Istället för kompetenshöjande är det kompetenssänkande. De ämnesbehöriga utexaminerade lärare som undanträngts av de obehöriga som istället fastanställts (av löneskäl eller för att arbetsgivaren gynnat någon de känner)kommer istället att utestängas från introduktionsåret och därmed från rätt att få legitimation och fr o m 1 juli 2012 kommer de till och med att helt utestängas från rätten att undervisa.

  Att det dessutom är rektorer som ska fungera som sista instans dvs examinatorer i lärarutbildningen genom att det är de som ska utfärda rekommendation till Skolverket om att bevilja legitimation efter ”godkänt” introduktionsår är ju ytterligare total komik.

  Samma rektorer som kritiserats åren igenom (inte minst av Jan Björklund) för att de valt att anställa obehöriga framför behöriga trots att det stred mot gällande skollag tilldelas nu istället ännu större legalt ansvar – nämligen ansvaret för den enskilde lärarens fortsatta möjlighet att utöva sitt yrke.

  Det är verkligen makabert att det här förslaget sig för att innebära nån slags kompetenshöjning beträffande läraryrket och elevers/studerandes rätt till kvalificerad undervisning och rättssäker myndighetsutövning.

  Doktorsavhandling efter doktorsavhandling har konstaterat att betygsinflation råder – just för att det pga skolpeng och avreglering utdelats glädjebetyg, inte minst på friskolorna som har flest obehöriga lärare och en stor del elever från höginkomsttagarhem, men även på de yrkesinriktade utbildningarna (t ex sådana som barn- och fritid samt gymnasiala hantverksutbildningar vilka också gett oförtjänt höga betyg – t ex i kärnämnen.

  Uppdrag Granskning redovisade nyss också hur vinstintresset blivit främsta fokus för många skolor. Vilka lärare tror ni rektorer (chefer) på dessa numera vinstdrivande företag kommer att premiera – de som ger glädjebetyg och ser till så att undervisningen bedrivs så ”resurssnålt” som möjligt (så att fler elever skriver in sig på skolan och så att mer pengar flyter in och vinsten ökar) eller de som sätter korrekta betyg och kräver erforderliga resurser – i form av kvalitativt godtagbara läromedel (=t ex riktiga böcker), ordentliga skolbibliotek och erforderlig resurspersonal samt tillräckligt stöd för elever med särskilda behov.
  Det säger ju sig självt vad svaret blir.

  På ytan ska förslaget se bra ut, men skrapar man aldrig så lite på det så ser man att det är rena rättshaveriet. T ex så ogiltigförklaras med förslaget retroaktivt fullständigt genomgångna akademiska yrkesutbildningar på upp till fem och ett halvt år (ofta längre). Det kan man inte kalla rättssäkert, dessutom är det prov på retroaktivt verkande lagstiftning vilket inte ens är lagligt.

 4. Monika Inläggets författare

  Tack för kommentar och vi får verkligen hoppas att de kan lösa det här. För som du tolkar det, blir det ju fullständigt absurt att examina inte längre skulle gälla.

  Något liknande var jag själv dock med om, när min tre år gamla examen ansågs vara gammalmodig och inte i linje med den utveckling som skedde mellan år 1991 och framåt. På sätt och vis blev även den ogiltig, men inte juridiskt. Det handlade mer om rektorernas uppfattning om att den pedagogik som utbildningen innehöll inte längre behövdes.

Kommentarer är stängda.