Att gå lärarutbildningen

Jag har lärarexamen i botten. Jag har förstahandskunskap om hur det är att gå igenom en lärarutbildning, dock av lite äldre mått, men ändå med det moderna i blickfånget. Och planerar min undervisning efter frågan om vad det innebär att vara lärarstudent och vad skall man använda kunskaperna man tillägnar sig till?

Det är inte någon enkel utbildning att gå igenom och tiden under den innebär inte endast att tillägna sig ett visst kunskapsstoff. Det är till stor del att fostras in i en en yrkesroll som med tiden integreras med ens personlighet i hög grad. Man ställs ofta inför frågor som känns nödvändiga att få svar på. Frågor som inte någon annan kan ställa upp, utan som uppstår under åren som går och som man bara kan besvara själv (dock i dialog med andra). Och frågorna skiljer sig åt från individ till individ, beroende av vad denna vill, har förutsättningar för och stöter på under sina praktikperioder, men även under seminarierna på utbildningen. Men en fråga som alltid uppstår, speciellt i slutet av utbildningen är – Hur skall jag klara av alla krav som ställs? En fråga som kombineras med en stor lust att få vara ”lärare på riktigt”. Det är inte ett tecken på okunnighet eller på att man inte fått med sig tillräckligt att frågan uppstår. Snarare är det en fråga som avslöjar att man har kunskaper. Läraryrket är inte något enkelt yrke. Inte ett yrke som man kan ha en lista bredvid sig med punkter som man kan pricka av. Det man lär sig under utbildningen är att ingen situation, även om den kan ha likheter med andra situationer, kan hanteras enligt en sådan lista. Alla situationer måste undersökas mer eller mindre. Och om man har lyckats att inte lära sig det under utbildningen, lär man göra det när man kommer ut. Det går inte att lära ut pedagogiska strategier, likt en receptbok, som går att använda i alla situationer.

Det viktiga när man är lärare är att veta mycket om sig själv, hur man fungerar, hur man tänker, vilka fördomar man har, vad man bär med sig. Allt detta har betydelse för hur man tolkar en situation och sen hanterar den. Om inte, finns risken att man tolkar en situation efter sig själv och inte vet vad som är ens eget och vad som är någon annans. Det tar tid. Därför kan man inte forcera utbildningen genom kortare kurser, färre terminer eller sommarstudier. Det är en process att blir lärare som inte går att forcera och en process som är individuell.