Lärarlegitimationen

Hittade denna länk Lärarlegitimation – läraryrkets frälsning eller….? hos bloggaren Tysta Tankar.

Det jag speciellt fastnar för i Göran Levins artikel är:

Det är mycket tydligt att man misstror lärarutbildningarna. Fel studenter kommer in genom att alla antas, menar man, och dessa studenter tillåts sedan glida genom utbildningen utan att ha fått tillräckliga kvalifikationer för att kunna arbeta som lärare. Om detta verkligen är regeringens hållning borde man i så fall i en reformerad lärarutbildning fokusera utbildningarnas praktikkvalitet ännu mer, det som idag kallas verksamhetsförlagd utbildning. Inför den lärarutbildning som nu är på väg har man i stället skurit ner praktikomfattningen från 30 veckor till 20.

Återigen får jag svårt att få den nya utbildningspolitiken att gå ihop. Om man skär ner ännu mer, blir det som att lära sig simma i klassrummet. Man sjunker som en sten om man inte får öva i vattnet.

Läs även Kindenberg – Har du leg?