Hur går det ihop?

Ett inlägg i skoldebatten på SvD gör mig förbryllad och jag får inte det hela att gå ihop, som inte är ovanligt sen fem år tillbaka.

Kanske någon kan svara på hur kvaliteten blir högre inom utbildningen, med kompetenta lärare som tjänar 10000 kronor mer i månaden än i nuläget, när hon eller han får färre kollegor och måste undervisa större och fler grupper. För det blir ju konsekvensen av att inte kunna anställa fler lärare på grund av lönehöjningarna, utan snarare minska på antalet.

Detta är, som jag tolkat det, ett recept civilekonomen och fil.dr lärande, Per Tryding ger på att lösa det problem man anser att skolan har idag. Vad som måste betonas är ju att det handlar om ett värderande, inte om att det är en sanning att lärarna behöver bli bättre därför att de idag skulle vara dåliga. En åsikt motsvarar inte hur något verkligen är.

En ökning av lärarlöner, kanske med 10000 kronor i månaden, skulle starta en god spiral. Det kan enkelt finansieras inom ramen för befintliga kostnader för skolan. I den mån regeringens lärarcertifikat minskar utbudet av lärare, kan det också bidra. I övrigt är en sådan reform nog dessvärre föga effektiv.

Han specificerar dock inte reformens ineffektivitet. Om han gjort detta, kanske jag förstått hans tankar på det sätt som var avsett. Frågan är även om det är civilekonomen eller doktorn i lärande som talar. För vilka konsekvenser får detta för lärandet.