Ingen hemma

Man undrar hur man kan göra så här, oavsett vem det är som underlåtit att ta ansvar. Jag kan inte döma ut specifikt ägaren, eftersom det kan vara vakten som inte dykt upp. Det hände mig en gång, men då handlade det bara om ett dygn (en dag och en natt) och väl försedd med allt vad han behövde. Men jag blev förbannad då. Men det här … ?

(se DN)

Där är det ingen hemma i dubbel betydelse, det är ju helt klart.