Positiv nyhet

Det finns möjlighet att lämna in en ny ansökan till HSV för examensrätter och den skall vara inne senast den 1 mars 2011 med besked i juni. Men, enligt rektor Kåre Bremer kommer vi ändå inte kunna starta antagningen höstterminen 2011. (se vidare hans blogg på SU)

Man kan ju fråga sig varför de inte begär in komplettering istället för att avslå ansökan när det nu inte gällde kvaliteten utan snarare att organiseringen av utbildning inte var tillräckligt framskriven.

Men det är positivt i alla fall.