Skollagen (1kap 2§) Lpo 94 visavi Lgr 11

Jag har i några tidigare inlägg försökt mig på en första tolkning av formuleringarna i Lgr 11 och jämfört dessa med Lpo 94. Här kommer  ytterligare en första tolkning.

Intressant är följande förtydligande/särskiljande

Här är formuleringen i Lpo 94

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1kap 2§)

Och här är formuleringen i Lgr 11

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1kap 2§)

I Lgr 11 har man särskilt fritidshemmet. Frågan är varför och om det iom detta särskiljande är möjligt att numera se fritidshemmet som en skolform. Om så inte är fallet, vilka konsekvenser får detta och hur kommer utbildningen se ut. Kommer det få konsekvenser för vilken utbildning som efterfrågas mm.

Om det nu handlar om att man vill visa att även fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet visar formuleringen att den inte med självklarhet kan räknas som en skolform.