Veckoslut och kvinnliga filosofer

Nu är veckan slut och jag har under några veckor träffat fyra studentgrupper som läser ett moment på distans, som ingår i en hel utbildning. Det har varit intressant även om jag hållit samma föreläsningar i alla fyra grupperna. Men eftersom det är olika yrkesområden och olika studenter, blir diskussionerna olika. Då jag även tagit över kursansvaret är det en del annat som tillkommer.

Och under helgen har jag en del bedömningar att göra, men just nu har jag en bok uppslagen och läser Odödlighetsbevisen i Platons Faidon skrivet av Hans-Georg Gadamer. Och skall även hinna läsa Hanna Arendts artikel Tänkande och moraliska överväganden – En föreläsning. Jag läste den för många år sen och den gjorde ett sådant intryck att jag fortfarande kommer ihåg den och tänker ofta på detta med Tänkandet såsom hon ser det. Hon talar inte om ondska i samband med Eichmannrättegången i Jerusalem som hon bevistade, som något inom människan utan helt enkelt om en äkta oförmåga att tänka hos en känd krigsförbrytare. Men artikeln handlar inte om honom, utan om Tänkandet utifrån Platon och Sokrates och andra tänkare i historien. Jag vet inte om min tolkning av hennes text varit det hon velat få fram. När man väl börjar tänka kan man inte göra något ont, då det blir så klart för en att man gör någon annan illa. Det skall bli intressant att upptäcka hur jag kommer tolka hennes text denna gång.

En annan text med titeln Förnuftiga emotioner i samma bok är skriven av Martha C. Nussbaum, som om det är möjligt gjorde ett ännu starkare intryck på mig. Hon hävdar att känslor är tänkande. Det finns inte någon radikal skillnad mellan emotioner och omdömen. De hänförs till förnuftet.

Det är när vi börjar tänka på vad något innebär som vi börjar känna något. Det är först när det t.ex. går upp för oss att den älskade personen aldrig kommer tillbaka och vad det innebär som vi känner den fysiska rörelsen av att känslan har uppstått. Den kan inte, enligt Nussbaum, uppstå utan tänkandet.

Men det här är 15 år gamla tolkningar som jag redovisar och de kanske inte alls håller längre.