Klass 9A har spårat ur …

Ett senkommet inlägg om klass 9A. Men jag har velat se flera avsnitt då jag redan från början kände obehag.

Det finns något obehagligt över programserien denna gång. Kanske för att de ordinarie lärarna dissas alltför mycket, dvs. att det ges intryck av att de inte kan någonting, medan ”superpedagogerna” vet exakt hur det skall vara.

Men obehaget kanske rör sig kring bristen på kollegialitet och då tänker jag mest på Stavros upprördhet över Jonnys undervisning. Trots att de inte pratat ihop sig innan lektionen, sa Stavros flera gånger att Jonny förstör det han själv åstadkommit under morgontimmarna. Så långt kan jag ändå tycka att det kan vara i någon mån acceptabelt även om det var inkonsekvent och djupt orättvist mot Jonny. Upprördhet över situationen kände även Jonny, men det framkom inte av vilket skäl.

När Stavros inför eleverna ger uttryck för samma sak, känns obehaget tynga ner mig till fotknölarna. Frågan är vad man vill visa – Stavros bristande etik eller Jonnys eventuella inkompetens i jämförelse med honom. Det här är något man tar upp i enskildhet eller på ett lärarlagsmöte om man skall förhålla sig etiskt. Och även på ett sådant är det ytterst obehagligt om en lärare öppet kritiserar en annan lärare på samma nedlåtande sätt. Om man inte har respekt för varandra får detta konsekvenser för eleverna. Ett lärarlag där det råder respekt och ett tillåtande klimat är ett som fungerar på ett tryggt och säkert sätt inför eleverna. Det är inte endast eleverna som skall få en trygg skolgång. Även lärarna skall ha rätten att vistas på en trygg arbetsplats.

Jag kritiserar aldrig en kollega inför studenterna. Det finns en etik som jag tror de flesta följer. Jag hoppas på det iaf. Därför blir det lite absurt att se Stavros så öppet dissa Jonny.

Om man vill att någon skall växa i vilken situation det än gäller, genom handledning, undervisning, mentorskap eller coaching får man aldrig, som jag ser det göra det på ett integritetskränkande sätt. Att trycka ner någon är inte något bra koncept för att nå ett växande. I vilket fall når man inte resultat om man på olika sätt avvisar den andras kunskaper mm.

För övrigt är klass 9A denna gång rörig, ofullständig, obegriplig mm. Det är svårt att få reda på hur det går tillväga för att nå ett visst resultat. Och de resultat som visas, ger ett intryck av att superpedagogerna lotsar fram eleverna till goda resultat. Att få en elev att gå från G till MVG på två timmar verkar obegripligt. Stavros är ju inte någon trollkarl. Vad man kanske förmedlar till allmänheten är att lärare skall vara trollkarlar för att vara bra och duktiga (om man nu vill definiera läraryrket efter egenskaper). Men om man inte får någon bakgrund, förklaring eller veta denna elevs förutsättningar i stort, kan man konstatera att om någon visar inför ett prov hur man skall göra, så når man de resultat man vill nå. Frågan är hur resultatet skulle bli efter en eller två månader utan lotsning.

När Jonny säger att han lärt sig mer under Stavros ledning än under sina studier, kan man fråga sig VAD han har lärt sig och om man kan säga att DET han lärde sig är fullständigt värdelöst. För skulle han ha möjlighet att ta till sig Stavros undervisning om han var outbildad i matematik?

Klass 9A har, som jag ser det, blivit en dokusåpa, där man ställer ”superpedagoger” mot dem man ser som ”icke-kunniga adepter” trots lärarexamen. Det enda som saknas är utröstningen varje vecka.

Klass 9A har spårat ur och jag bedömer att programmet inte når upp till godkännandenivån eftersom det finns så många luckor i redovisningen av hur lärarna når resultaten. Programmet som skall visa kompetens, är upplagd på ett sätt att det i sig självt inte når upp till ett godkännande. Om det inte vore så allvarligt, skulle jag skratta åt det. Men det är allvarligt och jag skrattar inte.

__________________________________________________________

Andra som skrivit om klass 9A är:

m.fl.

5 tankar på “Klass 9A har spårat ur …

  1. Pingback: Klass 9 A: Snabblärandet och kvickfix! | Anne-Marie Körling

  2. Ingmari

    Tack! Du satte ord på det jag kände efter att ha sett senaste avsnittet (har inte sett något tidigare) men hört desto mer om detta program som av många bedöms som så bra … och jag tänkte… Vad är det jag inte förstår? Nu förstår jag … och jag tänker inte se fler avsnitt 🙂

  3. Mats

    Du sammanfattar bra. Just nu slår programmet åt alla håll och samtidigt försöker de återskapa hjältesagan.

    Detta kan inte sluta väl.

Kommentarer är stängda.