Tsunamin i Japan

Det är nog den mest förödande naturkatastrofen som kan drabba ett land jämsides med kraftiga jordbävningar, men både-och på en gång – ja, då är den totala katastrofen ett faktum. Det är vad som har drabbat Japan denna gång. Tsunamin tar med sig allt i sin väg. Bildspelet visar förfärliga vyer på hur det ser ut (se SvD)