Dagsarkiv: 13 mars, 2011

Trad. katederundervisning

Vad talar vi om? Vad ser vi framför oss när någon säger ”katederundervisning”. En lärare som står framför en klass eller sitter bakom en kateder? Eller en undervisning i vilken eleverna inte har något att säga till om och där de skall lyda läraren till 100%? Lösningen på alla problem? Ett mer kvalitativt lärande?

Vår utbildningsminister Björklund talar om

Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli vanligare i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem. (se DN debatt)

Det här är inte definitionen på den förhatliga katederundervisningen, utan på en form av dialogpedagogik. Man kan även kalla den för seminarieundervisning som t.ex. Johan Kant gör.

Det är viktigt att tydliggöra vad vi ser framför oss, för att förstå varför katederundervisningen avskaffades för fyrtio år sen.

Jag gick i den skolan och vad jag lärde mig fakta som man skulle komma ihåg och redovisa på ett prov. All annan typ av inlärning och lärande skedde i hemmet, utanför skolan och livet vi levde. Förutom detta faktainlärande som aldrig sattes ihop till ett sammanhang, lärde jag mig vem som hade den totala makten. En makt som styrde över mitt tänkande och min person. Utan speciellt goda resultat, vill jag säga.

Det är den typen av katederundervisning som avskaffades, inte den typ som Björklund talar om. Självklart får han motstånd från oss som upplevt denna form som var så auktoritär den bara kunde bli, om vi inte noterar att han talar om att läraren skall ha en aktiv dialog i klassrummet. Det är inte katedern som fysiskt föremål det handlar om, utan själva undervisningen och vem som har den totala makten.

Om det är en form av dialogpedagogik vi vill ha tillbaka, skall vi säga det och inte katederundervisning som stod för något helt annat då det avskaffades. Om vi har modifierat begreppet eller helt enkelt förändrat innebörden, skall vi säga det. Dialog med läraren när jag gick i skolan? Tanken på att det var möjligt fanns inte på kartan. Försökte man sig på det, fick man hemanmärkning eller stå ute i korridoren.

Lärarledd undervisning är det jag praktiserar. Vill inte släppa ifrån mig de få timmarna jag har till studentarbetslagsarbetet under seminarietid. De får uppgifter som de skall förbereda inför seminarierna. Men praktiserar jag katederundervisning, långt därifrån. Jag bestämmer inte över deras tänkande, utan utgår från det.

Kanske man också skall titta på vilken typ av kunskapssyn som Björklund har när han säger att resultaten har sjunkit. Min erfarenhet är att dagens generationer efter min egen kan oerhört mycket mer om saker och ting och verkar mer kritiskt tänkande än vad vi någonsin hade möjlighet att bli. I allafall inom skolans fyra väggar. Men jag har en annan typ av kunskapssyn än vad Björklund har.

I bloggen Tysta Tankar pågår en intressant debatt…

Annonser