Hur handlar du?

Tänk dig in i följande situation!

Du är lärare i årskurs 8. I en av klasserna finns ett antal elever som du under den senaste tiden fått bra kontakt med. De har ansetts vara stökiga av både dig och andra lärare.  Men nu har du äntligen lyckats med en strategi som skapat lugn och ro i klassrummet, såväl som i interaktionen mellan dig och eleverna. Du har till och med upptäckt att interaktionen mellan dessa elever och den övriga klassen har blivit lugnare.

På ett lärarlagsmöte på vilket rektorn är med kommer ni överens om att använda er av en ny befogenhet att beslagta mobiltelefoner som används under lektionstid. I den befogenheten finns ett antal ”skall” med. Ett av dem är att ni som lärare skall ta hand om mobiltelefonerna vid lektionens början och de måste vara avstängda.

Du går med på detta, trots att du känner en viss tveksamhet. Du undrar hur eleverna kommer att reagera på detta? Dem du nu fått en bra kontakt med, är de som mest frekvent använt sig av mobiltelefonerna.

Hur handlar du?

Motivera ditt handlande utifrån konsekvenserna om Vad som är rätt och Vad som är gott och värdefullt utifrån följande konsekvenser.

 1. Du beslagtar mobiltelefonen

Konsekvens – du förlorar den goda kontakten med de elever som du nyligen fått en bra kontakt med.

 1. Du beslagtar inte mobiltelefonen

Konsekvens – Undervisningen avbryts fortfarande av mobiltelefonsignaler och några av de övriga eleverna klagar och påpekar att detta inte är tillåtet i andra klasser.

Om du måste välja något av alternativen, vilket ställningstagande gör du?

Motivera varför!

4 tankar på “Hur handlar du?

 1. Morrica

  Jag är en förfärligt besvärlig typ som inte skulle gått med på beslutet i första rummet utan en lång och ingående diskussion där jag skulle argumenterat, ingående, för hur detta vore direkt destruktivt eftersom vi använder telefonerna i undervisningen, google, artiklar, bilder, uppslagsböcker etc. Om telefonerna ska bort bör de ersättas med en smartboard i klassrummet, och det kommer ändå att bli en betydande försämring för eleverna i deras inlärandesituationen bla bla bla bla bla.

  Ty det är där vi befinner oss idag – telefonen är ett verktyg i undervisningen, inte enbart ett kommunikationspåhitt eller en leksak.

  1. Morrica

   Jag ”skall” alltså ta hand om samtliga mobiltelefoner vid lektionens början? Inte de jag subjektivt bedömer som potentiellt störande, utan samtliga?

   1. Jag arrangerar en för syftet avsedd hylla, där samtliga elever placerar sina telefoner när de går in i klassrummet, samt där samtliga elever kan se telefonerna under hela lektionen. Innan vi gör detta första gången instruerar jag samtliga elever att de ska se till att de har låst sin telefon med ett lösenord, samt att de stänger av den helt under lektionen. Det finns ju en icke obetydlig integritetsaspekt i det hela – genom att beslagta deras telefoner har jag tagit på mig ansvaret för att så långt det är möjligt eliminera risken att någon tar någon annans telefon och kommer åt allt det värdefulla innehållet i den i form av adressbok, bilder, länkar, sms etc.

   2. Jag förklarar, i detalj, för eleverna hur de går till väga om de vill överklaga och påverka det tagna beslutet. Om det skulle vara så att de accepterar just detta beslut har de nytta och glädje av att ha lärt sig gången ändå, det kommer fler beslut här i världen.

   3. Jag beställer in ett tillräckligt antal ordböcker, prenumerationer på de tidningar vi använder, poesiböcker, novellsamlingar etc som vi nu behöver ha i pappersformat för att kompensera för den uteblivna tillgången till internet.

   4. Jag börjar se mig om efter en rimligare arbetsgivare, samt förklarar för eleverna den fulla innebörden av begreppet ‘fritt skolval.

Kommentarer är stängda.