Inhumana lagar

Det här är en berättelse som upprör om hur inhumana lagar inom EU kan vara. I Portugal får inte brandmän m.fl. söka efter en person utan att ha en sökorder. Det är helt enkelt olagligt. Men man kan fråga sig hur de klarar av att inte göra någonting när de är på plats.

Läsa Göran Lindes berättelse på newsmill.