Skrämmande förslag

Det är ett skrämmande förslag som Svensk Näringsliv kommer med, då de menar att studenter som pluggar filosofi och konst skall få lägre studiestöd. Och varför är det så skrämmande. Jo, för att Näringslivet på så sätt anser sig ha rätten att bestämma över utbildningsområdet och dem som väljer att studera till något annat än vad Svensk Näringsliv anses behövs. Jag skulle vilja påstå att vi alla behöver ha mer filosofi och mer konst i våra liv, även om vi inte arbetar inom dessa områden.  Det är även skrämmande på så sätt att de enda som till slut har möjlighet att studera filosofi och konst är de mest besuttna medborgarna. Det är alltså i allra högsta grad ett ojämlikt förslag.

Sänkt studiestöd

Det är ju inte heller så att vi endast studerar för att få jobb – eller? I vilket fall borde det inte vara så i ett samhälle. Ett välutbildat folk utöver det som krävs i ett specifikt yrke, gynnar alla i ett samhälle. Och när man studerar filosofi utvecklas ens syn på vad som är en människa. Svensk Näringsliv skulle nog kompetensutveckla sig i filosofi och konst.

Här kommer en replik