Verksamheten igång igen!

Nu har höstterminen börjat på allvar, både vad gäller min egen undervisning, min forskning och mina egna filosofistudier. Allt handlar numera om etik och moraliskt handlande. Och allt går ihop och befruktar varandra. Fast några av de gamla kurserna finns kvar då jag har distansundervisning och en campusförlagd kurs som håller på att fasas ut. Senare under terminen skall jag ha några kurser på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det skall bli spännande. Har haft kursen tidigare, men nu är den aningen reviderad, samt fått en del ny kurslitteratur.

Nu undervisar jag yrkeslärare som är verksamma ute på skolorna och blivande förskollärare i den nya campusförlagda kursen på avancerad nivå. Två grupper har jag och de flesta skall arbeta i förskolan. Mycket roligt!

Igår på filosofin försökte jag ännu en gång förstå Zenons paradox med sköldpaddan, men lyckades inte helt den här gången heller. Lite närmare en förståelse har jag väl kommit, men, men… Fick iaf den matematiska lösningen igår, fast den skall visst vara omdebatterad. Enligt den kommer Zenon ifatt sköldpaddan.

Den här terminen skall vi läsa mer av Nietzsche i etiken och av Spinoza i metafysiken. I logiken handlar det mest om logik och vetenskapsfilosofi, vilket inte är ett främmande område för mig, men frågan om hur filosofer vetenskapar i jämförelse med samhällsvetare är intressant?

Debatterna inom skolområdet är på gång igen. Egentligen är det inte så mycket nytt man diskuterar och det är inte så märkligt eftersom ingenting i någon större mening förändras. Man diskuterar tvärsäkert om problemet med tvärsäkra uttalanden av forskare och i avhandlingar.  Nu debatteras även entreprenöriellt lärande. Och som en del tolkare det kan jag inte förstå att det lärande som redan finns formulerat i läroplanen numera kallas för entreprenöriellt. Men det är intressant hur ett ord kan få någonting redan existerande, att uppfattas som något nytt. Om det här låter förvirrat, avslöjar det min egen förvirring. Jag får inte grepp om det. Kanske jag viker ett annat inlägg helt åt detta någon gång.